Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy zemřela olympijská...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy zemřela olympijská myšlenka

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Aktivita se zaměřuje na zneužívání sportovních akcí nedemokratickými režimy a komerčními firmami.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text k videu, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 218)
Klíčová slova: demokracie, olympijské hry, slavné dny

Cíl výuky:

Žáci:

  • porozumí významu textu;
  • chápou komplikovanost volby, které jsou vystaveni sportovci v situaci, kdy je sport zneužit k politickým nebo obchodním cílům.

Délka:

1 vyučovací hodina (cca 45 minut včetně projekce filmu)

Postup:

1) Pustíme film.

2) Rozdáme žákům text z knihy „Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii“ a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.

3) Rozdáme PL a rozdělíme žáky do dvojic, které mají za cca 20 minut napsat fiktivní dialog mezi sportovci, kteří se přou, zda je vhodné i přes izraelský útok dále soutěžit.

4) Vyzveme několik dvojic, aby přečetlo své rozhovory, a ve společné diskuzi se pokusíme zformulovat alespoň tři argumenty podepírající názor jedné i druhé strany. Všechny texty se souhlasem autorů vyvěsíme na nástěnku, na třídní FB apod.

Doporučení:

Důležité informace o jednotlivých olympionicích naleznete v knize Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy zemřela olympijská myšlenka z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/609809/den-kdy-zemrela-olympijska-myslenka-5-zari včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf338 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf217 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 05. 2016
Zobrazeno: 5257krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy zemřela olympijská myšlenka. Metodický portál: Články [online]. 17. 05. 2016, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAA/20879/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-ZEMRELA-OLYMPIJSKA-MYSLENKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.