Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Dějepis > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Žáci se pomocí aktivity zamyslí nad konstrukcí historie pomocí archeologických nálezů, střípky jsou skládány pomocí předpokladů a vědecké bádání má stále nové a nové nástroje na vyvracení nebo potvrzení těchto předpokladů. Žáci si ovšem musí uvědomit, že nalezené předměty vypovídají jen o části mnohem komplikovanější skutečnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: papír a tužka, text k videu, internet (ten ovšem není nezbytnou podmínkou), kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 302)
Klíčová slova: Egypt, archeologie, slavné dny, Tutanchamon

Cíl výuky:

Žáci:

  • vysvětlují na příkladech vztah současnosti a minulosti,
  • dají najevo svůj postoj k dané situaci / zaujímají stanovisko,
  • hodnotí dějinná vyprávění.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel dá žákům za úkol, aby napsali dopis, ve kterém vylíčí, jaký je stav současného školství, zčásti tento stav demonstrují na jejich škole, popíší, jací jsou tam učitelé, jací žáci, jak oni sami přistupují ke studiu. Učitel může zvolit i jiné téma, ale musí být pro všechny stejné.

2) Následně si jednotlivé příspěvky žáci vzájemně čtou. Povídají si o tom, zda se jejich písemné záznamy shodují. V čem ano, v čem ne. Poté učitel vybere jeden dle klíče, který uzná za vhodný (nejlepší x nejhorší, nejbláznivější apod.), a řekne, že kvůli atomové nebo přírodní katastrofě byly zničeny všechny ostatní záznamy o tom, jak vypadalo školství v roce 2014, a jediný, který slouží lidem v roce 3014 jako zpráva o stavu této instituce, je právě záznam, který vybral. Co si o tom myslí? Shodují se s obsahem této zprávy?

3) Poté by se debata měla stočit na téma konstrukce historie pomocí fragmentů, nálezů, které mapují daný fenomén jen zčásti, ale na kterých mnohdy stavíme obecné tvrzení. Je dobré si uvědomovat, že jak je složitá současnost, byla složitá i minulost.

4) Učitel žákům promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

5) Učitel rozdá žákům text k videu a vyzve je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., jimž nerozumí. Následně si společně pojmy vyjasňují.

6) Učitel napíše na tabuli slova, která pronesl Howard Carter: Jediným jeho významným činem bylo to, že zemřel a byl pochován.

7) Učitel citát doplní o sdělení, že o Tutanchamonovi máme jen minimum informací, že se o něj svět začal zajímat právě až v roce 1922. Žáci mají za úkol vymyslet, co všechno se mohlo podílet na tom, že o něm prakticky neexistují žádné informace. (Např.: manipulace s historickou pamětí jeho následovníky – úprava dějin dle aktuální ideologie).

8) Na závěr proběhne debata o tom, zda (a jak) by žáci své písemné záznamy pozměnili, kdyby věděli, jakou budou mít jednou váhu.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze, učitel shrne výsledky jednotlivých debat – v bodě 3 a 7. Výběr alternativních témat v rámci debat je na učiteli, měl by je přizpůsobit možnostem žáků a probírané látce.

Doporučení:

Popisy dalších významných nálezů v Údolí králů, které slouží k prohloubení znalostí k aktivitě, naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/535384/den-kdy-byla-objevena-tutanchamonova-hrobka-26-listopad včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf411 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 11. 2015
Zobrazeno: 3644krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka. Metodický portál: Články [online]. 18. 11. 2015, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAA/20497/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-BYLA-OBJEVENA-TUTANCHAMONOVA-HROBKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.