Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Třídní olympiáda

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Dagmar Bydžovská
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Tento materiál se zaměřuje na získání znalostí o různých sportovních disciplínách, ve kterých se soutěží na olympiádě. Děti jsou aktivně zapojeny prostřednictvím pohybové aktivity a současně si procvičují své schopnosti v řešení základních matematických operací.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: měřící pásmo, papír a tužka na zapisování výsledků
Klíčová slova: olympijské hry, pravidelný pohyb, sportovní disciplina

Cíl výuky:

Žák si procvičí základní matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) a porovnávání čísel. Současně se seznámí s různými sportovními disciplínami.

Určeno pro 3. ročník – matematika

Motivace (5 minut)

Učitel/ka: Co je to olympiáda? Co se děje na olympiádě? Znáte některé ze sportů, ve kterých se soutěží?

Hlavní část (30 minut)

Děti se rozdělí do skupin po alespoň 6 dětech. Každá absolvuje připravené disciplíny – skok z místa, trojskok a hod pěnovým míčkem. Učitel/ka zapíše výsledky na tabuli.

Děti pak ve svých sešitech provádí základní matematické operace a porovnání čísel, například mezi sebou a spolužákem v lavici, mezi svým výkonem a nejlepšími a nejslabšími výkony.

Závěr (10 minut)

Děti hodnotí své výsledky, vybírají nejzajímavější výsledky. V hodině tělesné výchovy pak mohou znovu vyzkoušet všechny disciplíny a vylepšit své výkony. 


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf46 kBTřídní olympiáda
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 06. 2013
Zobrazeno: 8999krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Třídní olympiáda. Metodický portál: Články [online]. 05. 06. 2013, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKC/17537/TRIDNI-OLYMPIADA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 06. 2013 09:13
Aktivita kombinující sportovní výkony s jejich matematickým měřením
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.