Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lesetraining kommunikativ

Ikona prikladIkona modul
Autor: Ivana Frýbová
Anotace: Téma „Jak číst a jaké strategie používat” bylo v odborné literatuře již několikrát zpracováno. Tento příspěvek se zaměřuje na propojení receptivních a produktivních dovedností v rámci čtení s porozuměním, s cílem dovést žáky ke komunikativní výuce a vlastní kreativní tvorbě. Obsahově vede ukázka žáky k vnímání jiných kultur a životních hodnot, v oblasti metodiky německého jazyka nacvičuje čtení s porozuměním s cílem vytváření hypotéz, jejich ověření, vlastní práce s textem, i kreativní produktivní tvorby. Práce je zaměřena na typologii cvičení, která vedou žáka k pochopení textu, na spolupráci s partnerem i skupinou i na sebepoznání. V příloze učitelé najdou typologii cvičení, která byla při nácviku použita. Jako doplněk nabízí další příloha jednoduchý přehled strategií ke čtení. Příspěvek je určen přímo do výuky německého jazyka, a proto je již připraven v německém jazyce.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem
  3. Gymnázium » Kompetence občanská » respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text se slovní zásobou na běžná témata
  2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Receptivní řečové dovednosti » užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení
  3. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Další cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Občanský a společenskovědní základ
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Morálka všedního dne
  2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
  3. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Psychosociální aspekty multikulturality
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy (viz příloha).
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, komunikativní kompetence, práce s textem, multikulturní výchova, kooperativní výuka, dovednost čtení
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Příspěvek je zaměřen na nácvik čtení s porozuměním s cílem vytvářet vlastní hypotézy, ověřovat je a učit se vlastní kreativní tvorbě. Vede žáky na základě jednotlivých cvičení ke komunikativnímu cíli a učitelům nabízí typologii cvičení, která vedou ke stejnému cíli.

Lesetraining kommunikativ

Neben traditionellem Unterricht kann man auch Lesetraining anders vorbereiten.

Beispiel:

Ü 1: Lesen Sie die Überschrift: KULTURSCHOCK DEUTSCHLAND

Äußern Sie Ihre Vermutungen zum Inhalt in einem Assoziogramm.

Vergleichen Sie ihn mit Ihrem Partner. Begründen Sie auch Ihre Wahl!

Zeit: cca 5 Min.

Ü 2: Lesen Sie jetzt den Text.

Unterstreichen Sie die Schlüsselwörter.

Welche Ihre Vermutungen im Assoziogramm haben Sie auch im Text (in Schlüsselwörtern) gefunden?

Begründen Sie Ihrem Partner, warum Ihre Vermutungen richtig waren!

Zeit: cca 10 Min.

Text: Kulturschock Deutschland (viz příloha)

Ich möchte ein Beispiel erzählen, von dem ich bei einer Reise durch den Norden Thailands erfuhr. Dort begegnete mir eine Deutsche, die fassungslos von einer nächtlichen Zugreise berichtete, wo sie auf dem Weg zur Toilette von einer Einheimischen plötzlich und ohne ersichtlichen Anlass beschimpft, geschlagen und zuletzt sogar mit einem Messer angegriffen worden war. Erst der mutige Einsatz anderer Zugreisender habe ihr die Flucht in den nächsten Wagen ermöglicht. Sie hatte die Angreiferin in keinster Weise provoziert und weder mit ihr geredet noch sonst Kontakt mit ihr gehabt. Im Gegenteil: Sie hatte sich besonders rücksichtsvoll benommen und war, um niemanden im Schlaf zu stören, vorsichtig über die kreuz und quer im Flur des Zuges schlaffenden Passagiere hinweggestiegen. Plötzlich sei die Frau aufgesprungen, habe sie wie eine Wahnsinnige auf Thai angeschrien, auf sie eingeschlagen und dann aus ihrem Gepäck ein langes Messer gezogen, mit dem sie auf sie losgegangen sei. Sie musste verrückt gewesen sein.

Ü 3: Füllen Sie den Raster aus!

Wer macht was?

Deutsche

Thailänderin

Zeit: cca 5 Min.

 

Ü 4: Denken Sie sich gemeinsam eine freie Fortsetzung aus.

Nichts aufschreiben!

Jeder nimmt dann ein Blatt Papier und zeichnet seinen Teil der Fortsetzung auf.

Jeder erzählt dann seinen Teil der Geschichte (mindestens 5 Sätze).

Ein(e) TN hält das von der Gruppe selbst gemalte Bild.

Zeit: cca 15 Min.

Ü 5: Schreiben Sie eine Fortsetzung des Textes „Kulturschock Deutschland”.

Als Unterstützung haben Sie folgende Notizen:

lesen

¯

thailändische Kultur

¯

Füße

¯

höher sein

¯

Kopf

¯

Beleidigung

Zeit: cca 15 Min.

Ü 6: Bestimmen Sie die richtige Reihenfolge des Originaltextes und so bekommen Sie die Fortsetzung des Textes „Kulturschock Deutschland” (viz příloha).

Zeit: cca 10 Min.

Kulturschock Deutschland – Textpuzzle

Reflexe:

Text a připravená cvičení vedla žáky a žákyně k vlastní produkci textu a zároveň k pracovnímu postupu, jak zvládnout porozumění relativně obtížnému a krátkému literárnímu textu.

Citace a použitá literatura:
[1] - WAGNER, Wolf. Kulturschock Deutschland .  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 06. 2010
Zobrazeno: 7933krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.66665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÝBOVÁ, Ivana. Lesetraining kommunikativ. Metodický portál: Články [online]. 30. 06. 2010, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/7513/LESETRAINING-KOMMUNIKATIV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 06. 2010 10:07
Příspěvek je cennou ukázkou rozvoje čtecí dovednosti a interkulturní kompetence především u žáků na gymnáziích. Přílohou příspěvku je přehled běžných strategií čtení.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 30. 06. 2010 10:07
Článek zajímavým způsobem řeší problematiku zvládnutí dovednosti čtení s porozuměním. Prostřednictvím aktuálního autentického textu se dotýká interkulturní výuky a zprostředkovává tak toto téma žákům.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.