Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „komunikativní kompetence“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání
20. 11. 2013 0x 9761x
Cizí jazyky v projektech EU
Článek podává informace o vybraných projektech podpořených Evropskou unií. Projekty jsou zaměřené na podporu výuky cizích jazyků v základním vzdělávání. Příklady byly vybrány tak, aby zahrnovaly …
Předškolní vzdělávání
3. 9. 2012 1x 18252x
Zamyšlení nad úrovní čtenářské gramotnosti v MŠ
Podporují mateřské školy rozvoj čtenářské gramotnosti? Určitě ano!
Odborné vzdělávání
30. 5. 2012 0x 10672x
Jak uspět u výběrového řízení
Žáci středních škol, především technických oborů, mají zásadní problém s uplatnitelností při výběrovém řízení k získání prvního pracovního místa z důvodu absence prezentačních a komunikačních…
Odborné vzdělávání
13. 3. 2012 0x 3340x
Postavení cizích jazyků ve středním odborném vzdělávání z hlediska nácviku základních řečových dovedností
Článek pojednává o způsobech monitorování výuky cizích jazyků v rámci odborné skupiny jazykového vzdělávání v NÚV. Článek dále pojednává také o vyhodnocování závěrů získaných pozorováním hodin výuky…
Gymnaziální vzdělávání
30. 6. 2010 0x 11889x
Lesetraining kommunikativ
Téma „Jak číst a jaké strategie používat” bylo v odborné literatuře již několikrát zpracováno. Tento příspěvek se zaměřuje na propojení receptivních a produktivních dovedností v rámci čtení s…
Předškolní vzdělávání
23. 2. 2010 2x 16123x
Učíme se rozumět chlapcům
Obsahem příspěvku je shrnutí získaných zkušeností v práci s předškolními dětmi, zejména s chlapci. Respektování jejich odlišností ve vývoji a praktická orientace stylu vzdělávání zohledňující jejich…
Odborné vzdělávání Spomocník
16. 12. 2009 0x 5840x
Využití principu pravoúhlého promítání a kooperativní činnosti studentů
Článek se zabývá procvičováním rýsování pravoúhlých průmětů těles podle modelů během vyučování při hodinách deskriptivní geometrie nebo konstrukce v prvních ročnících oboru interiérová tvorba,…
Odborné vzdělávání Spomocník
26. 8. 2009 0x 4502x
Nové vyučovací aktivity v předmětu Anglický jazyk
Příklady dobré praxe, které tato práce uvádí jsou dvě nové vyučovací aktivity využívané v hodinách předmětu Anglický jazyk: In-Class Debate (Debata ve třídě) a Research Project (Výzkumný projekt). In…
Speciální vzdělávání
18. 7. 2007 0x 14584x
Řečová výchova promyšleně a hravě - 5. díl
Nakladatelství Compacta Brno právě přináší poslední část ucelené řady pracovních sešitů k výuce jazyka a jazykové komunikace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ŘEČOVÁ VÝCHOVA. Autorky…
Zobrazeno 9 z 9 položek