Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala podivuhodná...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13

Ikona inspirace
Autor: Jana Třetinová
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s dramatickými okolnostmi letu Apolla 13. Během aktivity budou žáci aktivováni skupinovou prací a kromě posílení čtenářské gramotnosti dojde také k posílení jazykové vybavenosti žáků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, Podivuhodná mise Apolla 13, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii, sada fotografii (viz Postup – bod 4 a bod 5)
Klíčová slova: slavné dny, astronautika, Apollo 13

Cíl výuky:

Žáci:

  • popíší dramatické okolnosti letu Apolla 13,
  • definují hlavní problémy, které ohrožovaly posádku letu,
  • zdokonalí se v práci ve skupinách,
  • posílí znalost anglického jazyka.

Délka:

45 minut

Postup:

1. Učitel nastíní žákům téma hodiny – let člověka na Měsíc. Sdělí jim, že téma má spojitost s nedokončenou misí na Měsíc – Apollem 13. Učitel vyzve žáky, aby pomocí metody brainstormingu společně ve dvojicích zapsali do sešitů možná tvrzení platná pro misi Apolla 13. Následnou diskusí shrnou a vytřídí všechny uvedené informace o tomto tématu.

2. Vyučující rozdá žákům do dvojic pracovní list – Podivuhodná mise Apolla 13. Jejich úkolem je text doplnit dle svých vědomostí nebo na základě diskuse po metodě brainstormingu. Pracovní list – Podivuhodná mise Apolla 13 Doplňte datum počátku letu Apolla 13. Jaký byl cíl výpravy? Který den začala mít posádka problémy? Jaká část letounu se pokazila? Co je to Houstun? Jakou procentní šanci na úspěšný návrat měla posádka? Kolik členů měla posádka na Apollu 13? Jaké zařízení musela posádka dle návodu Houstunu opravit?

3. Vyučující poté ke zkontrolování a doplnění žákům promítne video či rozdá text z publikace „Slavné dny. 50 + 2 historických událostí“ k přečtení. Součástí závěrečné reflexe této aktivity bude soupis problémů, které posádku ohrožovaly a navržená řešení problematické situace.

4. Následuje metoda práce s dobovou fotografii, při které je třeba, aby se dvojice spojily do čtveřic. Učitel jim poté rozdá sadu fotografií a vyzve žáky, aby dle získaných vědomostí fotografie jednoduchým způsobem popsali a připojili k nim vlastní pojmenování.

Poznámka: Obrázky jsou k dispozici v metodice na http://www.slavne-dny.cz/episode/674129/den-kdy-zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečné shrnutí o události bude provedeno metodou využití dobových fotografií.


Kapitolu Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13 z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/674129/den-kdy-zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 07. 2016
Zobrazeno: 3957krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13. Metodický portál: Články [online]. 12. 07. 2016, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20981/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-ZACALA-PODIVUHODNA-MISE-APOLLA-13.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.