Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den zkázy raketoplánu...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den zkázy raketoplánu Columbia

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Žáci se prostřednictvím aktivity zamyslí nad smyslem výzkumu vesmíru a dotýká se důležitosti účasti prvního izraelského astronauta Ilana Ramona pro židovskou identitu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text k videu
Klíčová slova: astronautika, Spojené státy americké, columbia

Cíle:

Žáci:

  • jsou schopni posoudit odborné, fyzické i psychologické nároky kladené na posádky, vesmírných lodí
  • spolupracují ve skupině,
  • své názory jsou schopni prezentovat před třídou,
  • zamyslí se nad tím, které historické osobnosti je dobré připomínat.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Pustíme video.

2) Rozdáme text, necháme ho přečíst a zeptáme se žáků, čemu nerozuměli. Pokud je to v našich silách, dotazy zodpovíme.

 

1) Jednotlivým žákům zadáme úkol: „Jste kapitán lodi, která se má vypravit na několikaletou cestu do neznámých končin vesmíru. Můžete si vybrat pět členů posádky – které profese a které charakterové vlastnosti jsou podle vás nezbytné?“

2) Na odpověď dáme maximálně pět minut, poté žáky vyzveme, aby vytvořili čtyř až pětičlenné skupiny – zadáme skupinám stejnou otázku, je nutné, aby se všichni shodli na jednotné odpovědi.

3) Jednotlivé skupiny prezentují před třídou své preference a zdůvodní je. Součástí odpovědi by měla být i informace o tom, nakolik bylo pro ně těžké se ve skupině shodnout.

4) Zadáme domácí úkol (PL): a) Na obrázku je s rodiči Petr Ginz, chlapec, jehož kresba z terezínského ghetta shořela spolu s raketoplánem Columbia – vyhledejte a do PL napište jeho základní životopisné údaje. Kolik let by mu bylo v den havárie? b) Co byly „heimy“? c) Kdo byli autoři časopisu „Vedem“ a jaký byl jeho obsah? d) Osobnost Petra Ginze i tragédii raketoplánu připomíná i tato poštovní známka – které významné události či osobnosti byste věnovali poštovní známku vy? (Můžete ji i nakreslit.)

5) V následující hodině společně prodiskutujeme odpovědi a návrhy poštovních známek vyvěsíme na nástěnce nebo na třídním FB.


Kapitolu Den zkázy raketoplánu Colubia z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/552807/den-zkazy-raketoplanu-columbia-1-unor včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf336 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf515 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 06. 2016
Zobrazeno: 3971krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Den zkázy raketoplánu Columbia. Metodický portál: Články [online]. 28. 06. 2016, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20969/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-ZKAZY-RAKETOPLANU-COLUMBIA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.