Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala bitva...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala bitva u Verdunu

Ikona inspirace
Autor: Jana Třetinová
Anotace: Aktivita Bitva u Verdunu slouží k upevnění znalostí žáků o období první světové války, konkrétně západní fronty. Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí význam bitvy u Verdunu jako jedné z nejdelší a nejkrvavější bitvy počátku 20. století. Při aktivitě zdokonalují svou schopnost práce s textem – vyhledávání a třídění informací. Při následných diskusích formulují své postoje, zlepšují kvalitu argumentace pro svoje názory. Práce s fotografií rozvíjí jejich tvůrčí myšlení. Součástí aktivity je také cvičení matematické gramotnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: karta se základními údaji (Viz. Postup – bod č. 1), sada fotografií (Viz. Postup - bod č. 4), papír, tužka, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 50)
Klíčová slova: dějepis, 1. světová válka, slavné dny

Cíle:

Žáci:

  • znají základní historické události období první světové války
  • orientují se v rozdělení válčících stran
  • stručně převypráví průběh bitvy u Verdunu
  • vysvětlí pojem zákopová válka

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel rozdělí žáky do skupin po třech  až pěti žácích. Každé skupině rozdá kartu se základními údaji k Verdunské bitvě. Úkolem žáků bude doplnit chybějící údaje do karty.

Bitva u Verdunu se odehrála během __________________________války v roce _________. Odehrávala se na frontě _________________, na území státu ___________________. _____________ napadli systém opevnění kolem města Verdun. Taktika války na této frontě se změnila z manévrovací na poziční neboli ________________. Zpočátku bitvy o Verdun se systému pevností zmocnili ______________, po deseti měsících je _____________ vybojovali zpět. Výsledkem této bitvy není tedy územní zisk, ale bohužel obrovské číslo mrtvých.

2) Učitel žákům pustí video, rozdá text knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“. Žáci díky textu / videu kartu doplní, případně informace opraví.

3) Žáci ve skupinách vysvětlí rozdíl mezi manévrovací a zákopovou válkou. Následnou diskusí celé třídy vytvoří definice těchto pojmů.

4) Učitel rozdá žákům sérii fotografií vztahujících se k bitvě u Verdunu. Zadáním pro žáky je popsat, co fotografie zachycuje a vymyslet název jednotlivých fotografií. Součástí aktivity je výstup se svými náměty a následná diskuse.
(fotografie naleznete v příloze)

5) Pokračuje práce individuální, každý žák pracuje samostatně. Zadání vypadá takto:

a) Vysvětlete význam synonym pro bitvu u Verdunu: verdunské mlýnky na maso, střílí se jak u Verdunu.

b) Vysvětlete souvislost pojmenování měsíční krajina s oblastí kolem pevnosti Verdun.

c) V textu se objevuje cizí slovo proviant, pokuste se jej objasnit.

d) Bitva u Verdunu trvala od 21. 2. do 16. 12. 1916. Vyhledejte v textu maximální i konzervativní odhad o počtu mrtvých během bitvy. Rozdíl maximálního počtu a konzervativního počtu berte jako výchozí počet pro naše další počítání. Určete následně z něj, kolik v této bitvě padlo průměrně za den mužů?

6) Přečtěte si dopis, který byl nalezen v zákopu u Verdunu. Pisatel už jej nestačil odeslat…

„Drahá matko, překročili jsme les. Je to hrůza, jeden trychtýř vedle druhého, v každém leželi tři nebo čtyři mrtví, Francouzi i Němci, jeden přes druhého. Jsou tady mrtví z října, pod nimi ti, co zemřeli v červnu, a pak už jen holé kostry těch březnových. Někteří ještě vypadají, jako by spali, modré a šedé uniformy jsou dnes nazelenalé. Nacházíme kusy těl, jsou téměř jako stromy, které tady nemají ani koruny, ani větve. Střely je roztrhaly až ke kořenům. Je tady pusto a ticho. Obrovský hřbitov lidí. Přeskakujeme mrtvé, bojíme se jich. Zítra jdeme do útoku. Modli se za mne.“

Ukázka z knihy Yvette Heřtové: Zákopová válka, Praha 1983, str. 173

Pokuste se napsat krátkou reportáž o bitvě u Verdunu za podmínky, že použijete tyto pojmy: zákop, pevnost Verdun, hlad, hrdost, kulomet, smrt.

Doporučení:

Dopis francouzského vojáka z Bitvy u Vedrunu naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy začala bitva u Verdunu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/10001576/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf760 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 03. 2015
Zobrazeno: 5008krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala bitva u Verdunu. Metodický portál: Články [online]. 03. 03. 2015, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19815/SLAVNE-DNY-PRO-ZS--DEN-KDY-ZACALA-BITVA-U-VERDUNU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.