Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Jan Palach

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Jan Palach

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Aktivita je zaměřena na komplikovaný mravní rozměr Palachova činu a na jeho analogii s dalšími protesty proti okupaci Československa v roce 1968.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
  2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, text k videu z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 20), přístup k Internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart
Klíčová slova: demokracie, Československo, totalita, Jan Palach, totalitní režim, slavné dny, Pražské jaro 1968, Jan Zajíc, ksč

Cíl výuky:

Žáci:

  • chápou komplikovanost Palachovy volby,
  • se seznámí s dalšími osobnostmi protestujícími proti okupaci Československa v roce 1968,
  • zaujmou vlastní vyargumentovaný postoj k Palachovu činu.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

1) Pustíme film nebo si přečteme text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

2) Rozdáme text a do skupin (ideálně 4 – 5 členů) zadáme úkol: Vymyslete dva argumenty, jimiž byste Palachův čin podpořili, a dva, které jej naopak zpochybňují.

3) Zástupci skupin píší argumenty do dvou sloupců pod sebe. Vybereme z každého sloupce tři nejčastější a vedeme o nich řízenou diskuzi. Nenutíme žáky, aby zaujali vyhraněný postoj, otázku po smyslu necháme otevřenou.

4) Domácí úkol (PL)

a) Vyhledejte doma základní informace o Janu Zajícovi, Ryszardu Siwiecovi a Natálii Gorbaněvské.

b) Napište úvahu, v níž vysvětlíte, co měli všichni společného s Janem Palachem a co si o jejich činech myslíte.

5) V některé z následujících hodin učitel se souhlasem žáků některé práce nechá přečíst nebo je vyvěsí na nástěnku či třídní FB.


Kapitolu Jan Palach z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/547775/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf344 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf336 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 02. 2015
Zobrazeno: 7307krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Jan Palach. Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2015, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19561/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-JAN-PALACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.