Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Lance Armstrong...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Lance Armstrong po sedmé vyhrál Tour de France

Ikona inspirace
Autor: Jana Třetinová
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příběhem slavné sportovní osobnosti Lance Armstrongovi. Během aktivity budou žáci diskutovat o tématu dopingu a důležitosti pozitivních vzorů pro život.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk, sport a zdraví » Tělesná výchova » Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností » respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou pohybovou činnost dané skladbě sportujících
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Chemie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: dataprojektor, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii, sada fotografii (viz Postup – bod 1, 2,3, 7)
Klíčová slova: sport, cyklistika, slavné dny, doping

Cíl výuky:

Žáci:

  • definují pojem doping, znají základní dělení dopingu,
  • obhájí důležitost pozitivních vzorů pro mládež, pro život obecně,
  • převypráví příběh Lance Armstronga,
  • posílí znalost anglického jazyka,
  • vytvoří plakát proti dopingu.

Délka:

45 minut

Postup:

1. Učitel promítne žákům fotografii a vyzve je, aby metodou brainstormingu okomentovali obrázek a vyvodili tak téma první poloviny hodiny – doping. Následuje společná diskuse.

http://www.utanpotlassport.hu/wpcontent/uploads/2013/01/dopingcyclists.jpg

(Obrázky jsou dostupné na odkazu, či v přiložené metodice a na http://www.slavne-dny.cz/episode/696178/den-kdy-lance-armstrong-po-sedme-vyhral-tour-de-france-24-cervenec.)

2. V následující části si žáci vyzkouší metodu volného psaní, kdy jejich zadání bude mít tuto podobu: „Vymysli nějaký fiktivní příběh související s obrázkem, který Vám bude nyní promítnut.“

http://static.euronews.com/articles/bonus/193776/etienne-barthomeuf-cartoongenetics.jpg

Po stanoveném čase učitel vybere několik příběhů k přečtení. Příběhy je možno také dopsat za domácí úkol a příští hodinu využít jako úvodní motivační část.

3. Poté učitel rozvede řízenou diskusi o tom, jakých sportů se doping nejčastěji dotýká. Na shrnutí tématu promítne žákům graf zachycující četnost použití dopingu v různých sportech. Tento graf se pokusí žáci okomentovat v anglickém jazyce.

http://fraudedesportiva.jogoremoto.pt/wp-content/uploads/2011/11/Appendix-A.2- Doping-Cases-by-Sport-in-South-America1-1024x595.jpg

4. Diskusi bude vyučující směřovat ke konkrétním osobnostem sportu, které mají nějakou souvislost s dopingem.

5. Celkovou reflexí tématu doping může být vytvoření myšlenkové mapy na toto téma.

doping

_________________ ___________________

________________ ______________ _______________

____________ ____________ ____________ ______________

____________________________

 

1. řádek – Téma

2. řádek – Popis námětu – jeho podstatných vlastností (jaký je námět)

3. řádek – Tři slova, která vyjadřují dějovou složku námětu (co dělá, co se dělo) – použijeme slovesa

4. řádek – Doplnit čtyři slova, které se vztahují k námětu

5. řádek – Doplnit synonymum, které rekapituluje téma

 

6. Po této části učitel přechází k druhému tématu hodiny – pozitivní vzor. Opět formou brainstormingu a následnou diskusí stanoví definici pojmu a uvádí společně s žáky konkrétní příklady, kde a jak se může pozitivní vzor projevovat. Vyučující přivede žáky k tématu nemoci a roli pozitivního vzoru v ní. Vhodně položenými otázkami se ptá na konkrétní příklady.

7. Poté učitel pustí žákům příklad sportovce, který je pro mnohé pozitivním vzorem s bojem se zákeřnou nemocí, pro jiné je spojován především s dopingovu aférou – video, popisující příběh Lance Armstronga či text jeho příběhu z publikace „Slavné dny. 50 + 2 historických událostí“ k přečtení.

8. V posledním cvičení učitel promítne žákům pro inspiraci obrázek, jejich úkolem bude vytvořit libovolnou technikou plakát proti dopingu. Tento úkol je možné zadat jako domácí či jej nechat dopracovat přímo v hodinách výtvarné výchovy.

http://athleticsillustrated.com/wp-content/uploads/Doping_Flash.jpg

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, myšlenkovou mapou a zhlédnutím samotného videa či přečtení textu.


Kapitolu Den, kdy Lance Armstrong po sedmé vyhrál Tour de France z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/696178/den-kdy-lance-armstrong-po-sedme-vyhral-tour-de-france-24-cervenec včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf679 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 07. 2016
Zobrazeno: 3875krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Lance Armstrong po sedmé vyhrál Tour de France. Metodický portál: Články [online]. 14. 07. 2016, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20991/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-LANCE-ARMSTRONG-PO-SEDME-VYHRAL-TOUR-DE-FRANCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.