Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl spáchán atentát...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu

Ikona inspirace
Autor: Marcel Mahdal
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s důsledky anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem v roce 1908. Pomocí kritické analýzy různých typů autentických historických pramenů a dalších vzdělávacích materiálů se žáci dozví více o zásadních dopadech anexe na mezinárodní vztahy a na veřejné mínění v Rakousku-Uhersku. Žáci pochopí, jaká byla motivace atentátníků, kteří vykonali tento protirakousky zaměřený teroristický čin. V případě zájmu může posloužit jako vstup do debaty o nezbytnosti vypuknutí světové války.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence občanská » informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba I - situace v letech 1914-1945 » uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické moci v Rusku
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Etická výchova
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii
Klíčová slova: první světová válka, atentát, slavné dny

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni charakterizovat předválečné mezinárodní vztahy, pochopí antagonismus nacionalismů na Balkáně;
  • jsou schopni identifikovat kořeny militarismu národů různých evropských velmocí;
  • jsou schopni reflektovat postoje vedoucí k válce, nebo ty, které ji odsuzovaly.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel na začátku hodiny rozdá do skupin nakopírované pracovní listy.

2) Žáci pracují podle pokynů. Práce s pracovním listem. Žáci vypracovávají jednotlivé body – vždy jen velmi krátký čas na vypracování: I.a–II.c do tří minut, po kterých následuje zhruba stejně dlouhá rekapitulace formou hlasitého komentáře. Pokud se objeví zajímavá či problematická otázka, učitel ji napíše na tabuli, flipchart.

3) Společné sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z publikace „Slavné dny. 50 + 2 historických událostí“.

4) Žáci vypracovávají jednotlivé body – vždy jen velmi krátký čas na vypracování: III.a–III.b do tří minut, po kterých následuje zhruba stejně dlouhá rekapitulace formou hlasitého komentáře. Pokud se objeví zajímavá či problematická otázka, učitel ji napíše na tabuli, flipchart. Slovníček cizích výrazů: Anexe – připojení určitého území k území jiného suverénního státu.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuze, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

  • KAFKA, František. Smrt následníka Františka Ferdinanda d’Este. Praha : Magnet, 1971.
  • SKŘIVAN, Aleš. Sarajevo, 28. červen 1914. Historický obzor. 1994, roč. 5, čís. 7/8, s. 146–150.
  • WESTWELL, Ian. První světová válka den po dni. V Praze: Naše vojsko, 2013, 192 s. ISBN 978-80-206-1351-6.
  • HASTINGS, Max. Katastrofa 1914: Evropa táhne do války. V českém jazyce vyd. 1. Voznice: Leda, 2014, 619 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7335-370-4.

Kapitolu Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/821895/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf307 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf1300 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 05. 2016
Zobrazeno: 4534krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAHDAL, Marcel. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu. Metodický portál: Články [online]. 18. 05. 2016, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20881/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-BYL-SPACHAN-ATENTAT-V-SARAJEVU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.