Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy padla berlínská...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy padla berlínská zeď

Ikona inspirace
Autor: Josef Märc
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni se situací v Německu po druhé světové válce. Mírně provokující název lekce má být nejen mediálně přitažlivým, ale také komplikujícím relativně jasně a spořádaně koncipovanou lekci. Žákům je dána možnost k zamyšlení nad významem zdí současného i minulého světa a učiteli nabízí prostředky pro zjištění oblastí, se kterými si žáci téma zdí spojují. Lekce pracuje s myšlenkovou mapou a dává žákům možnost ověřit si její užitečnost i v kontextu poznatkových lekcí. Žáci by také měli ocenit její přínos pro kvalitnější sledování filmového dokumentu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Geografie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 280)
Klíčová slova: komunismus, slavné dny, pád berlínské zdi

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni popsat významné mezníky dějin poválečného Německa,
  • jsou schopni objasnit bipolární rozdělení a vidění poválečného světa,
  • jsou schopni ocenit aktivity, které vedly k pádu berlínské zdi,
  • jsou schopni strukturovat zadané téma do myšlenkové mapy a této mapy využít k prezentaci tématu,
  • se zamýšlejí nad omezeními objektivity i u tzv. dokumentárního filmu.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Kontrola domácího zadání. Jak byl důvěryhodný dokument? Muselo se Německo po válce rozdělit – argumentujte. Diskuse je učitelem „uměle“ polarizována: http://www.stream.cz/slavnedny/10002823-den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven

2) Práce s pracovním listem: učitel nechá žáky vypracovat úkoly I. b–d. Zhruba po šesti minutách vyzve žáky k diskusi nad jednotlivými tématy, v optimálním případě úkoly b, c vizualizuje pomocí promítání pro celou třídu. Učitelova role by měla být čistě moderační, nevysvětluje, nekomentuje, povzbuzuje žáky ke sdělování jejich názorů a postojů. Diskuse by měla být spíše otevřená a povzbuzující.

3) Před sledováním filmu – učitelova přednáška na základě následující osnovy: Německo po válce, zóny, rozdělení Německa, situace v NDR – 1953, emigrace, stavba zdi, útěky, 1989 (bizónie, růže, hlasování nohama, 484 strážních psů, králíci, ...). Lze využít informací z následujícího textu.

4) Žáci doplňují do myšlenkové mapy informace o berlínské zdi – (doporučuji pracovat s publikací SD).

5) Společné sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

6) Žáci zpracovávají zadání III. a – Společná diskuse.

7) Žáci zpracovávají zadání III. b – Skupinová diskuse.

8) Společná diskuse.

9) Žáci formulují vlastní stanoviska k následným otázkám:

a) Budoval(a) jsem ji…

b) Díval(a) jsem se přes ni…

c) Psal(a) jsem na ni…

d) Boural(a) jsem ji…

10) V optimální případě následuje cesta do Berlína a reálná prohlídka míst spjatých s dějinami berlínské zdi. V méně optimálním případě návštěva tábora Vojna u Příbrami, kde je jeden blok zdi vystaven jako exponát. V nejméně optimálním případě virtuální prohlídka zdi na internetu.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná nad úkolem 10. (IV. z pracovního listu). V reflexi je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory (domněnky) a své postoje obecně. Diskuse v optimálním případě směřuje k obecnějším tématům a přesahuje rámec úzce vymezeného pojetí dějepisného učiva – berlínská zeď.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele: Z rozsáhlé literatury a internetových adres doporučujeme následující:

Z cizojazyčné literatury je inspirativním především text: Hans-Hermann Hertle, Die Berliner Mauer / The Berlin Wall. Bonn 2009 (v němčině i angličtině). Text je dostupný i na webu.

Pracovní listy: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/757577

http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1092026

videa: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1817142

fotografie: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/659901

Posloužil jako základ pro následující shrnutí (vyšlo původně jako součást manuálu Německo ve víru 20. století o. s. Pant.)

Autor textu J. Märc je pro potřeby tohoto pracovního listu upravil (viz metodika pro učitele).

Doporučení

Podrobnosti o slavném koncertu Bruce Springsteena naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy padla berlínská zeď z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/529622/den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf543 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf316 kBPracovní list pro SŠ
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 11. 2015
Zobrazeno: 4683krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MÄRC, Josef. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy padla berlínská zeď. Metodický portál: Články [online]. 24. 11. 2015, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20501/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-PADLA-BERLINSKA-ZED.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.