Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Hurikán Katrina

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Hurikán Katrina

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Žáci se zamyslí nad mechanismy, které používají demokratické systémy k udržení bezpečnosti. Otevře se diskuze nad legitimností některých prostředků, které si nezadají s prostředky, které využívají totalitní a autoritářské režimy. V rámci reflexe se otevře diskuze, do jaké míry může demokratický stát zasahovat do života svých občanů a zda všechny tyto zásahy opravdu slouží k udržení bezpečnosti nebo jsou jimi sledovány vyšší politické cíle. Polemika nad tím, zda je možné tyto zásahy udržet v mezích, které neohrožují demokracii v rámci boje s nepřítelem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Životní prostředí » zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v případě problémů při pobytu v zahraničí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, internet, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 212)
Klíčová slova: příroda, globální svět, živelné pohromy, slavné dny, hurikán

Cíl výuky:

Žáci:

 • si budují kritické myšlení,
 • chápou, že řešení krizových situací s sebou přináší řadu debat o jejich průběhu,
 • uvědomují si složitost vztahu státu, jakožto subjektu ochraňujícího své občany, a demokracie (legalita versus legitimita),
 • zaujímají postoj ke složitým životním situacím.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel napíše na tabuli větu: „Demokracie nepanuje, ale spravuje.“ T. G. M. Žáci společně s učitelem diskutují nad citátem. Učitel by měl předjímat v rámci diskuze i situace (živelné katastrofy, válka), kdy je stát nucen užít prostředků, které omezují nebo upírají občanům jejich práva.
 2. Učitel žákům promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.
 3. Učitel žákům rozdá pracovní list.
 4. Učitel diskutuje s žáky nad vyplněným pracovním listem. V podstatě navazuje na úvodní diskuzi. Cílem by mělo být zamyslet se nad hranicemi, které by demokratický stát neměl překračovat, a úkony a procesy, které by neměl legalizovat.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze nad vyplněným pracovním listem. Návaznost jednotlivých bodů v pracovním listě lze celkově jednoduše interpretovat. Učitel by během tohoto procesu neměl zapomínat, že hodina je o živelné katastrofě.

Poslední bod v pracovním listě vznáší otázku, zda zbývají prostředky na zásah proti škodám a jejich likvidaci, když je tolik peněz vynakládáno na boj s terorismem, který v sobě navíc skrývá i značnou orwellizaci společnosti. Aktivita neprezentuje názor, jen vznáší otázky. Na jedné straně sice demokratický stát limituje občanská práva a zasahuje do soukromé sféry více, než by měl, ale to, proč to údajně dělá, je posílení bezpečnosti občanů. To je základ polemiky pro danou diskuzi. Kde jsou hranice? Lze to jinak? Kam to může vést?

Poznámka:

K interpretaci plakátu doporučujeme nastudovat kauzu Edwarda Snowdena.

Doporučení:

Seznam nejničivějších hurikánů v USA naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Hurikán Katrina z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/608080/den-kdy-uderil-hurikan-katrina-28-srpen včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf394 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf422 kBPracovní list pro SŠ
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 09. 2015
Zobrazeno: 3916krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro SŠ: Hurikán Katrina. Metodický portál: Články [online]. 07. 09. 2015, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20279/SLAVNE-DNY-PRO-SS-HURIKAN-KATRINA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.