Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vybuchl Černobyl...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vybuchl Černobyl

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Od černobylské tragédie právě dnes uplynulo čtvrtstoletí. Nebezpečí jaderné energie je ovšem letos mnohem aktuálnější než v minulých letech kvůli událostem z Japonska. Píše se, že havárie elektrárny Fukušima zamořila okolí radiací zhruba 9krát nižší než tomu bylo v Černobylu (a také zde zatím nejsou žádné oběti na životech). Ale u jaderných úniků se účty skládají až v horizontu let, či spíše desetiletí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence občanská » o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text k videu, přístup k Internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 106)
Klíčová slova: zeměpisné a historické souvislosti, slavné dny, Černobyl, jaderná katastrofa, moderní historie

Cíle:

Žáci:

 • chápou vzpomínky pamětníků jako specifický typ historického pramene,
 • chápou roli médií jako zdroje informací i prostředku manipulace, 
 • porozumí významu moderních technologií (Internet, Twitter) v mediálním světě 21. století.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Žákům zadáme domácí úkol: „Podívejte se se svými rodiči nebo prarodiči na video o havárii jaderné elektrárny v Černobylu a zeptejte se jich, odkud v roce 1986 čerpali podrobnější informace o této události. Jejich vzpomínky shrňte do krátkého (max. 100 slov) textu.“ Žákům dáme k dispozici nejen příslušný link, ale také text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.
 2. Následující hodinu se ujistíme, že žáci porozuměli obsahu videa, resp. textu, a napíšeme na tabuli tři základní varianty:
  • Neměli žádné informace
  • Měli informace z oficiálních zdrojů (Československá televize, Rudé právo apod.)
  • Měli informace ze zahraničního vysílání (západoněmecká a rakouská televize, Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky apod.)
 3. Vyzveme žáky, aby označili variantu, kterou se dozvěděli v rodině, a počet hlasů přečteme. Je nanejvýš pravděpodobné, že bod č. 2 zatrhne minimum žáků.
 4. Necháme přečíst podle svého uvážení některé záznamy vzpomínek a položíme otázku, co vedlo Sovětský Svaz i komunistické Československo k zatajování informací o ohrožení zdraví před vlastními občany.
 5. Domácí úkol, lze realizovat i v hodině, pokud máte k dispozici Internet.
  • Prohlédněte si titulní stránky deníku Rudé právo od 27. 4. do 7. 5. 1986 a vypište všechny titulky. Kterým tématům je věnována hlavní pozornost? Kdy se poprvé na titulní stránce objevuje informace o havárii?
  • Úkol na doma, popřípadě je možné napsat úvahu i v hodině (dle času): „Bylo by možné i dnes několik dnů po katastrofě tajit před vlastními občany i cizinou základní fakta? Jakou roli by nejspíš sehrál Internet nebo Twitter?“ (krátký úvahový text o maximálně 300 slovech). Následující hodinu vyzveme dobrovolníky, aby své texty přečetli nahlas, případně je vyvěsíme na nástěnku nebo umístíme na třídní FB.
 6. Na aktivitu je možné navázat diskuzí o míře svobody na internetu, o jeho spolehlivosti i o možnostech internet kontrolovat, nebo dokonce jeho využití omezovat.

Doporučení:

Podstatné informace o osudu černobylské elektrárny naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy vybuchl Černobyl z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/579084/den-kdy-vybuchl-cernobyl-26-duben včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf358 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf268 kBPracovní list pro SŠ
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 04. 2015
Zobrazeno: 5268krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vybuchl Černobyl . Metodický portál: Články [online]. 23. 04. 2015, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19931/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-VYBUCHL-CERNOBYL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.