Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vypukla španělská...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vypukla španělská chřipka

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Španělská chřipka zabila v letech 1918 a 1919 podle odhadů 20–100 milionů lidí. V poslední době se historici kloní spíš k té vyšší hranici, což by znamenalo, že tato epidemie byla nejsmrtelnější událostí v dějinách lidstva. Překonala by druhou světovou válku (60 milionů obětí), čínskou vládu Mao Ce-tunga (50 milionů), expanzi Mongolské říše ve 13.–14. století (30 milionů), občanskou válku v jižní Číně, tzv. Povstání tchaj-pingů (20 milionů) i právě končící první světovou válku (15 milionů).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence občanská » chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc
 2. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba I - situace v letech 1914-1945 » uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické moci v Rusku
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, Internet, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 64)
Klíčová slova: dějepis, chřipka, slavné dny, pandemie, španělská chřipka

Cíle:

Žáci:

 • si budují kritické myšlení,
 • chápou, že vědecké poznaní, které máme dnes, není definitivní,
 • rozpoznávají techniky mediální manipulace,
 • zaujímají postoj ke složitým životním situacím.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel metodou brainstormingu klasifikuje pojem pandemie. Vyzve žáky, aby si vzpomněli, kdy a na co byli očkováni a jaké informace o tomto očkování mají. Učitel poskytne žákům stručný výklad o chřipce (viz poznámky pro učitele).
 2. Učitel žákům pustí video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.
 3. Učitel pokládá otázky: 
  • Kde a kdy chřipka vypukla? 
  • Které věkové skupiny byly nejvíce ohroženy? 
  • Co bylo možnou příčinou chřipky? 
  • Kolik lidí zabila? 
  • Téma které knihy meziválečného českého autora Vám to připomíná?
 4. Učitel pustí video/či přečte text ještě jednou a požádá žáky o odpovědi na dané otázky.
 5. Učitel rozdá žákům pracovní listy. Nechá jim prostor na vyplnění, poté s nimi rozebírá jednotlivé otázky.
 6. Na závěr proběhne diskuze: 
  • K čemu nám slouží kontroverzní nebo konspirační teorie? (možné posunutí vědeckého poznání – vědci se danou teorii snaží potvrdit či vyvrátit). 
  • Jaké jiné kontroverzní či konspirační teorie znáte? ( 11. září, problematika antikoncepce – věci, které nám původně měly sloužit, nám nakonec mohou škodit).
 7. Žáci mají za domácí úkol vybrat si jednu z výčtu nejhorších událostí v dějinách podle typu katastrofy z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“, pokusit se dohledat pochybné teorie, které kolem nich vyvstávají a napsat, v čem spatřují jejich nedůvěryhodnost.
 8. Následující hodinu učitel jednotlivé teorie a závěry, které z nich pro žáky vyplývají, rozebírá formou společné diskuze.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze. Učitel by měl žáky vést k tomu, že jen informace z více seriózních zdrojů mohou vést k uchopení dané problematiky tak, aby se člověk nedopouštěl úplného zkreslení; že je to proces bez konce, protože se stále objevují nové teorie, „fakta“, která se následně někteří jedinci snaží vyvrátit.

Žáci se orientují ve světě kolem pomocí informací, a tak by měli k získávání těchto informací přistupovat zodpovědně.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

Co je chřipka? „Chřipka“ je virová infekce s relativně krátkým průběhem, která působí potíže ve formě několika nepříliš významných efektů (zimnice, vysoké horečky, únava a bolesti kloubů a hlavy, bolesti v krku a mukózní záněty). Tyto běžné „chřipkové“ stavy sice mohou zapříčinit, že se někdo „cítí jako na umření“, ale samotný chřipkový virus zpravidla člověka ani zvíře nezabije. Co nás zabíjí, jsou průvodní jevy pramenící z těchto stavů poté, kdy onemocníme chřipkovým virem. Jedná se v první řadě o bakteriální infekce (a někdy plísňová či onemocnění jinými viry, a také o onemocnění z napadení cizopasníky), které u člověka trpícího chřipkou propuknou v důsledku snížené imunity. Takovou druhotnou infekcí je obyčejně zápal plic anebo řada gastrointestinálních problémů (vyvolaných parazity) provázených průjmy, které po nástupu dehydratace mohou být fatální.

Co vlastně je očkování, vakcinace, imunizace? Imunizace v souvislosti s očkováním znamená proces, kdy do lidského (ale i zvířecího) těla je zaveden mikroorganismus (mikrob, bacil, virus), který byl předtím umrtven teplem nebo chemickou látkou, oslaben nebo jiným způsobem upraven, aby nevyvolal vlastní onemocnění, ale pouze tvorbu tzv. ochranných protilátek. Tvorbu protilátek vyvolá i toxin (jed) produkovaný mikroorganismem (oslabený toxin se nazývá toxoid, např. očkovací látka proti záškrtu nebo tyfu). Jako vakcínu lze použít i oslabeného živého mikroba (TBC) nebo virus (např. spalničky, dětská obrna, žlutá zimnice). Tyto ochranné protilátky přetrvávají u očkovaných dle typu vakcíny řádově týdny až mnoho let.

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1394-mraziva-skutecnost-spanelska-chripka-zroku-1918-byla-zpusobena-ockovanim

Doporučení:

Události v dějinách podle typu katastrofy naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy vypukla španělská chřipka z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/10001595/den-kdy-vypukla-spanelska-chripka včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf412 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf324 kBPracovní list pro SŠ
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 04. 2015
Zobrazeno: 4942krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vypukla španělská chřipka. Metodický portál: Články [online]. 01. 04. 2015, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19853/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-VYPUKLA-SPANELSKA-CHRIPKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.