Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Musí to tak být?

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Mgr. Iva Dobiášová
Tato aktivita ukazuje, jak lze realizovat výuku zaměřenou na objasnění a pochopení důležitosti některých principů mezinárodního humanitárního práva.

Cíl výuky

Po skončení aktivity by si měli žáci uvědomit, že jedním ze základních principů MHP je i zákaz krutého či ponižujícího zacházení či trestání. Žáci zároveň na základě předkládaných textů zjistí, že tento princip byl v nedávné době několikrát porušen. Podstatné je také to, že se žáci zamyslí nad důležitostí tohoto principu.

Lekce je určena především pro žáky od 2. ročníku střední školy, kteří jsou zvyklí pracovat s texty. Aktivitu je možno zařadit do výuky společenských věd, případně zeměpisu, ale také do společenskovědního semináře a obdobných předmětů. Na aktivitu je potřeba cca 45 minut, záleží na tom, zda chce učitel blíže rozebírat konkrétní příklady. Pro žáky je třeba připravit předem nakopírované texty – nejlépe pro každého vlastní, aby s nimi mohli během hodiny pracovat a vpisovat si do nich poznámky.

Realizace

  1. Brainstorming: Žáci napíšou do sešitu vše, co by se podle jejich názoru mělo ve válce či v ozbrojeném konfliktu v zemi dodržovat. Cca 2 minuty na práci
  2. Následně prodiskutují své příspěvky ve dvojicích. Pak sepíšou 5 nejpodstatnějších návrhů.
  3. Poté učitel či žáci zapíšou některé návrhy v bodech na tabuli.
  4. Následuje práce s ilustračními texty (viz Příloha), které si přečte každý žák sám.
  5. Po přečtení článků žáci zkusí napsat, co články spojuje, co je jejich společným tématem.
  6. Témata jsou zapisována na tabuli. Společně se dojde k závěru, že se jedná kromě jiného o případy z nedávné doby, kdy v době válečného či jiného konfliktu docházelo k mučení či týrání civilistů či zajatců. Učitel položí otázku: Jak by mohl znít princip mezinárodního humanitárního práva, který v těchto kauzách nebyl dodržen? Žáci si ho zkouší písemně zformulovat, prodiskutují ho ve dvojici a posléze nahlas před třídou.
  7. Učitel upřesní odpovědi žáků či sdělí, že jedním z principů MHP je, že nikdo nesmí být podroben krutému či ponižujícímu zacházení či trestání. Společně pak projdou jednotlivé případy z textů a analyzují je. Případně lze zmínit další konkrétní případy vztahující se k danému tématu.

Reflexe

V závěrečné fázi výuky je zařazena metoda volného psaní na téma Proč je princip „Nikdo nesmí být podroben krutému či ponižujícímu zacházení či trestání“ důležitý? Žáci své texty odevzdají na konci hodiny. Vyučující může další hodinu některé části textů přečíst (pokud není jejich autor proti), případně může připsat komentáře do žákovských prací. Následovat by mělo obecné zhodnocení žákovských prací z úst učitele. Pokud jsou ve třídě žáci-cizinci, je vhodné zvážit uvedení některých příkladů s ohledem na případné zkušenosti a vzpomínky.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc22 kBPříloha
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek