Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků...

Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků na USA

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Tereza Vodičková
Žáci prostřednictvím aktivity řeší problematiku mediálního obrazu tvořeného kolem významných událostí, zároveň žáci jsou nuceni přemýšlet nad tím, dle jakého klíče si vybírají informace, jak si je ověřují, kdo je v tomhle směru pro ně největší autoritou.

Cíl výuky

Žáci:

  • objasňují roli médií v dané problematice,
  • rozpoznávají manipulační techniky obrazového i tištěného materiálu,
  • objasňují, jakým způsobem si vybírají informace, kterým následně jsou ochotni uvěřit.

Délka:

45 minut

Postup:

  1. Učitel vytvoří na tabuli na základě žákovských příspěvků myšlenkovou mapu s pojmem Dvojčata.
  2. Učitel promítne video.
  3. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Nejasnosti vysvětlíme.
  4. Učitel vznese otázku, které informace byly pro žáky nové? Co je nejvíce překvapilo? Jaké emoce v nich video vyvolává? A čím?
  5. Učitel rozdá nakopírovaný pracovní list. Žáci mají za úkol napsat o promítané události dvěma způsoby. V rámci prvního postupu se snaží o dané katastrofě informovat co nejvíce skandálním, bulvárním stylem (vyvolat emoce, rozhořčení, dojetí), podruhé událost popíší co nejseriózněji (věcně informovat). Sami posléze představují, jakých jazykových prostředků využívali k dosažení jednotlivých zadání. Z pracovního listu vybírají doprovodné fotografie k daným článkům, svůj výběr odůvodňují.
  6. Žáci prezentují své práce, ostatní spolužáci odhalují postupy, které využívali pro dosažení jednotlivých cílů, co neobjeví, odkryje autor. Následuje diskuze.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze. Učitel by neměl nutit žáky jasně určit, které teorii věří. Spíš by se diskuze měla zaobírat tím, jak a proč s námi manipuluje mediální prezentace dané události, téma vztahu politiky a médií, médií a čtenáře (masy čtenářů). Mediální obraz je vždy tvořen někým, kdo sleduje určité zájmy, neměl by být vnímán jako objektivní pravda. Aktivitu na téma terorismus jako fenomén naleznete v rámci lekce Nejhorší letecká katastrofa.

Doporučení:

Přehled o nejhorších teroristických útocích v dějinách a doprovodné fotografie naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari.


Kapitolu Den teroristických útoků na USA z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf366 kBMetodika pro učitele k tisku
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek