Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Finanční Matematika pro všechny I.

Finanční Matematika pro všechny I.

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek představuje osm příkladů dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti žáků základních a středních škol.

Úvod

Projekt Matematika pro všechny Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnosti učitelů matematiky (SUMA) je zaměřen na potřeby žáků základních a středních škol (převážně těch, kteří v matematice dosahují slabších výsledků, případně nemají matematiku příliš v oblibě). Na webových stránkách projektu jsou postupně zveřejňovány aktivity/úlohy, které mohou žáky zaujmout svou tematikou i možnostmi řešení. Některé aktivity byly již představeny v článku Nevšední matematika všedního dne pro všechny, který je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ.

V rámci projektu byla pozornost věnována i rozvoji finanční gramotnosti, která je s matematikou neoddělitelně spjata. Se souhlasem hlavního řešitele projektu doc. Eduarda Fuchse, jsme vybrali čtyři aktivity rozvíjejících finanční gramotnost na 2. stupni základní školy a čtyři aktivity pro školy střední. Pro potřeby příkladů dobré praxe jsme vybrané aktivity upravili a předali dvojici učitelů ze základních a středních škol k posouzení a zadání žákům. Do dvojice byli záměrně vybráni učitelé matematiky a společenských věd. Postřehy z pilotáže na základní škole připravila členka Odborné skupiny pro podporu finanční gramotnosti NÚV Mgr. I. Brožová a dlouholetá spolupracovnice NÚV Mgr. Jana Plíšková. Na středních školách aktivity pilotovala členka Odborné skupiny Mgr. Jana Šváchová a spolupracovník NÚV Mgr. Zdeněk Kučera.

Ověřené příklady dobré praxe jsou podrobně zpracovány v přílohách tohoto článku. U každé aktivity je uveden:

  • autor námětu,
  • zařazení dle Standardu finanční gramotnosti pro základní nebo střední školu,
  • předpokládané znalosti z matematiky,
  • zadání aktivity,
  • možný postup řešení s metodickými poznámkami,
  • postřehy z pilotáže.

V následujících tabulkách naleznete přehled zpracovaných a ověřených aktivit a jejich zařazení k tématům podle Standardu finanční gramotnosti:

Základní škola

Název aktivity

Téma

Zařazení dle Standardu FG

Čistý bazén

Náklady na čištění bazénu

Hospodaření domácnosti

Čtyřkolka

Splátky za zakoupené zboží

Finanční produkty

2 plus 1 zdarma

Výhodný nákup

Peníze

Dlaždice

Nákup dlaždic

Peníze

 

Střední školy

Název aktivity

Téma

Zařazení dle Standardu FG

Energie v domácnosti

Spotřeba energie v rodině

Hospodaření domácnosti

Nový tablet

Tvorba cen

Peníze - tvorba cen

Vánoční dárek

 

Dluhopisy

Finanční produkty – přebytek finančních prostředků

Změna kurzu

 

Graf změny kurzu

Peníze – placení (v tuzemské i zahraniční měně)

Všechny aktivity byly jak učiteli, tak žáky při pilotáži přijaty kladně. Velkou motivací žáků při řešení úkolů bylo zřejmé spojení aktivit s praxí. Problematika rodinného rozpočtu, odpovědnost rodičů za vyrovnaný stav domácnosti bez dluhů, promýšlení každého (i drobného) finančního rozhodnutí, „odolnost“ vůči lákavé reklamě, možnost volby způsobu platby za odlišné varianty nákupu, výdaje za elektřinu, energetická náročnost spotřebičů, orientace v kurzech zahraničních měn – témata, se kterými se žáci v běžném životě zcela jistě setkali. Přesto žáci v diskuzích, které po řešení úkolů následovaly, přiznali, že se o některé z uvedených problémů nezajímali, nepovažovali to za nutné.

Chyby, kterých se žáci při výpočtu dopouštěli, často vznikaly nedůsledným čtením zadání. S matematickými výpočty neměla nadpoloviční většina žáků zásadní problémy. Při řešení úloh byl patrný vliv zkušeností žáků s řešením problému a se situacemi běžného života v závislosti na věku.

Další podrobnosti k předkládaným aktivitám naleznete v připojených přílohách.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám