Domů > Odborné články > Všechny články autora „Eva Zelendová“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (36)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 36 položek
Základní vzdělávání
17. 10. 2018 0x 6111x
Žíznivé úspory
Aktivita Žíznivé úspory je příkladem propojení rozvoje čtenářské, digitální a matematické gramotnosti prostřednictvím velmi aktuálního tématu – spotřeba vody. Pro pochopení všech souvislostí je…
Základní vzdělávání
27. 10. 2017 0x 5913x
1. minikonference systémového projektu PPUČ pro matematickou gramotnost
Článek přináší shrnutí první minikonference odborného panelu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) pro matematickou gramotnost, která se konala 29. května 2017 v Praze. Setkání se zúčastnili členové…
Základní vzdělávání
16. 6. 2017 0x 3915x
Rozvíjíme matematické nadání žáků – náměty pro 1. stupeň ZŠ
Publikace pomáhá učitelům v práci s nadanými žáky. Zabývá se tím, jak nadaného ve třídě identifikovat, jak jej vést a zadávat mu úkoly ať už v rámci standardního učiva nebo nad rámec RVP. Publikace…
Gymnaziální vzdělávání
11. 1. 2017 2x 43068x
Které internetové stránky čeští učitelé matematiky navštěvují?
Článek přináší informace o šetření, které zmapovalo konkrétní internetové stránky, kam čeští učitelé matematiky při vyhledávání výukových zdrojů a vytváření výukových materiálů aktuálně „chodí“ pro…
Základní vzdělávání
20. 4. 2016 1x 24998x
Využití periodické soustavy prvků v hodinách matematiky, fyziky a přírodopisu
Článek představuje zajímavou aktivitu propojující chemii s matematikou, fyzikou či přírodopisem.
Základní vzdělávání
13. 1. 2016 0x 11080x
Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace
Ilustrativní úlohy uváděné ve standardech základního vzdělávání jsou jen k vybraným indikátorům konkretizujícím očekávané výstupy RVP ZV, a ještě jen na minimální úrovni. Standardy nepopisují vyšší…
Základní vzdělávání
17. 12. 2015 0x 6336x
Matematika v galeriích II
Vyžití výtvarných děl pro aktivity v hodinách matematiky s možným zapojením ICT.
Základní vzdělávání
15. 12. 2015 0x 8420x
Finanční Matematika pro všechny II.
Článek představuje tři příklady dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti na základních a středních školách.
Základní vzdělávání
3. 12. 2014 0x 4333x
Finanční Matematika pro všechny I.
Článek představuje osm příkladů dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti žáků základních a středních škol.
Základní vzdělávání
2. 12. 2014 0x 17848x
Matematika v galeriích
Článek přináší inspirace pro hledání souvislostí mezi rozvojem matematické gramotnosti a výtvarnými díly. Obsahuje tři konkrétní (v praxi ověřené) aktivity pro žáky základních škol včetně pracovních…
Předškolní vzdělávání
11. 3. 2014 0x 17470x
MŠ - Komplexní aktivity
Mnohostní, množinové a geometrické představy lze rozvíjet prostřednictvím komplexních aktivit, v nichž se jednotlivé oblasti prolínají.
Základní vzdělávání
24. 2. 2014 0x 12453x
Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost – úvod
Význam manipulativních činností pro rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku i žáků základních škol je nesporný. Jak by však měl učitel při jejich využití při předškolním vzdělávání a v…
Zobrazeno 12 z 36 položek