Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pohádka s křížovkami

Ikona prakticky

Pohádka s křížovkami

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Seriál se zaměřuje především zdravé stravování. Děti si zábavnou formou upevní znalosti o zdravých a nezdravých potravinách.
Tento článek nabízí inspiraci k literární tvorbě s motivem zdravého stravování.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pět křížovek do každé dvojice,
pro každou dvojici jeden pracovní list, na který děti napíší pohádku.
Klíčová slova: zdravý životní styl, zdravá strava, pravidelný pohyb

Cíl výuky:

Žák napíše pohádku, ve které použije názvy zdravých potravin (dlouhodobější cíl: žák jí/začne jíst zdravě).

Motivace (5 minut)

Učitel: Máte rádi pohádky? Vymýšleli jste už někdy nějakou sami?

Diskuse.

Hlavní část (30 minut)

Každá dvojice dostane pět křížovek, které vyplní (každá křížovka obsahuje jen zdravé potraviny).

Z pěti slov (z tajenek) vznikne název pohádky. Ve dvojicích děti vymyslí obsah pohádky Jak začal Kája jíst zdravě, přitom použijí minimálně pět slov ze svých křížovek, např. rajče, mrkev. Pohádku poté napíší.

Závěr (10 minut)

Prezentace pohádek a jejich hodnocení (musí být využito minimálně pět potravin z křížovek, děti kontrolují). Diskuse o tom, jak lze začít jíst zdravě.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.cz, www.ZijZdrave.cz

 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf685 kBPohádka s křížovkami
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 12. 2012
Zobrazeno: 9061krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Pohádka s křížovkami. Metodický portál: Články [online]. 23. 12. 2012, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16921/POHADKA-S-KRIZOVKAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.