Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy padla berlínská...

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy padla berlínská zeď

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Josef Märc
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni se situací v Německu po druhé světové válce. Mírně provokující název lekce má být nejen mediálně přitažlivým, ale také komplikujícím relativně jasně a spořádaně koncipovanou lekci. Žákům je dána možnost k zamyšlení nad významem zdí současného i minulého světa a učiteli nabízí prostředky pro zjištění oblastí, se kterými si žáci téma zdí spojují. Lekce pracuje s myšlenkovou mapou a dává žákům možnost ověřit si její užitečnost i v kontextu poznatkových lekcí. Žáci by také měli ocenit její přínos pro kvalitnější sledování filmového dokumentu.

Cíl výuky

Žáci:

  • jsou schopni popsat významné mezníky dějin poválečného Německa,
  • jsou schopni objasnit bipolární rozdělení a vidění poválečného světa,
  • jsou schopni ocenit aktivity, které vedly k pádu berlínské zdi,
  • jsou schopni strukturovat zadané téma do myšlenkové mapy a této mapy využít k prezentaci tématu,
  • se zamýšlejí nad omezeními objektivity i u tzv. dokumentárního filmu.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Kontrola domácího zadání. Jak byl důvěryhodný dokument? Muselo se Německo po válce rozdělit – argumentujte. Diskuse je učitelem „uměle“ polarizována: http://www.stream.cz/slavnedny/10002823-den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven

2) Práce s pracovním listem: učitel nechá žáky vypracovat úkoly I. b–d. Zhruba po šesti minutách vyzve žáky k diskusi nad jednotlivými tématy, v optimálním případě úkoly b, c vizualizuje pomocí promítání pro celou třídu. Učitelova role by měla být čistě moderační, nevysvětluje, nekomentuje, povzbuzuje žáky ke sdělování jejich názorů a postojů. Diskuse by měla být spíše otevřená a povzbuzující.

3) Před sledováním filmu – učitelova přednáška na základě následující osnovy: Německo po válce, zóny, rozdělení Německa, situace v NDR – 1953, emigrace, stavba zdi, útěky, 1989 (bizónie, růže, hlasování nohama, 484 strážních psů, králíci, ...). Lze využít informací z následujícího textu.

4) Žáci doplňují do myšlenkové mapy informace o berlínské zdi – (doporučuji pracovat s publikací SD).

5) Společné sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

6) Žáci zpracovávají zadání III. a – Společná diskuse.

7) Žáci zpracovávají zadání III. b – Skupinová diskuse.

8) Společná diskuse.

9) Žáci formulují vlastní stanoviska k následným otázkám:

a) Budoval(a) jsem ji…

b) Díval(a) jsem se přes ni…

c) Psal(a) jsem na ni…

d) Boural(a) jsem ji…

10) V optimální případě následuje cesta do Berlína a reálná prohlídka míst spjatých s dějinami berlínské zdi. V méně optimálním případě návštěva tábora Vojna u Příbrami, kde je jeden blok zdi vystaven jako exponát. V nejméně optimálním případě virtuální prohlídka zdi na internetu.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná nad úkolem 10. (IV. z pracovního listu). V reflexi je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory (domněnky) a své postoje obecně. Diskuse v optimálním případě směřuje k obecnějším tématům a přesahuje rámec úzce vymezeného pojetí dějepisného učiva – berlínská zeď.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele: Z rozsáhlé literatury a internetových adres doporučujeme následující:

Z cizojazyčné literatury je inspirativním především text: Hans-Hermann Hertle, Die Berliner Mauer / The Berlin Wall. Bonn 2009 (v němčině i angličtině). Text je dostupný i na webu.

Pracovní listy: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/757577

http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1092026

videa: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1817142

fotografie: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/659901

Posloužil jako základ pro následující shrnutí (vyšlo původně jako součást manuálu Německo ve víru 20. století o. s. Pant.)

Autor textu J. Märc je pro potřeby tohoto pracovního listu upravil (viz metodika pro učitele).

Doporučení

Podrobnosti o slavném koncertu Bruce Springsteena naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy padla berlínská zeď z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/529622/den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf543 kBMetodika pro učitele k tisku
pdf316 kBPracovní list pro SŠ
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám