Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co mohou prozradit staré mapy?
Odborný článek

Co mohou prozradit staré mapy?

Anotace

V aktivitě žáci pracují s online digitalizovanými mapami z 18. a 19. st. a porovnávají s nimi současný stav místa, ve kterém žijí či studují, zároveň si zkouší vytvářet a opravovat vlastní hypotézu o proměně daného místa. Při práci s historickými prameny tak rozvíjejí vlastní historické myšlení.

V aktivitě žáci pracují s online digitalizovanými mapami z 18. a 19. st. a porovnávají s nimi současný stav místa, ve kterém žijí či studují, zároveň si zkouší vytvářet a opravovat vlastní hypotézu o proměně daného místa. Při práci s historickými prameny tak rozvíjejí vlastní historické myšlení.

V evokační fázi učitel žákům rozdá badatelské listy (viz příloha článku), sdělí cíl hodiny a nechá žáky připojit s pomocí jejich zařízení k internetu na portál Mapy.cz, s jeho pomocí pak samostatně odpovídají v badatelském listu na podotázky, které jim umožní charakterizovat současný stav města.

Následně žáci vytvářejí vlastní hypotézu o proměně města, jsou zároveň informováni, že hypotézu budou ještě doplňovat či upravovat na základě toho, co zjistí dále v hodině. Žáky bychom měli upozornit, že hypotéza je pouze nějakým předpokladem a je v pořádku, pokud bude chybná, důležité je dokázat ji na konci hodiny opravit.

Stěžejní část hodiny žáci pracují s webovou aplikací zeměměřičského úřadu, která umožňuje jednoduše zapnout vrstvu historických map. Učitel má k dispozici návod na práci s aplikací (viz příloha článku), který žákům promítne a může je vést krok za krokem, než začnou pracovat samostatně. Zadání je možné rozšířit i o další mapové vrstvy a rozšířit tak zadání v badatelském listu. Vhodné je např. vyhledávání ve sbírce „Generální mapy 3. vojenského mapování“, kde jsou digitalizované mapy po 1918, je ovšem potřeba do mapy kliknout, vybrat příslušnou sbírku a v ní příslušnou část.

V reflexi žáci zůstávají v pracovních skupinách, měli by pracovat s hypotézami a případně je opravovat s pomocí návodných otázek: 1. Co na vaší hypotéze jste museli opravit? 2. Podařilo se vám nějakou hypotézu potvrdit? 3. V jakém období vámi zkoumané místo prošlo velkým rozvojem a co k němu mohlo vést? Učitel by měl žákům, pokud je to třeba, poradit a vést je k tomu, že není špatně své hypotézy opravit, zároveň může být vhodné doplnit ve zkratce kontext průmyslové revoluce a jejích dopadů (nejen) na krajinu.

S aplikací se žákům pracuje poměrně dobře, je však opravdu potřeba je v začátku do aplikace uvést a ukázat jim i příklad historické změny, které si mohou na mapě všimnout; žáci neradi opravují hypotézy – je to pro ně někdy chyba, kterou se bojí přiznat.

Lze využít i jiné aplikace, např. oldmapsonline.org, někdy je však náročnější se v jejich nabídce map orientovat.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
18.55 kB
Dokument
Badatelský list Co mohou prozradit staré mapy
pptx
15.6 MB
Prezentace
Návod pro práci s mapovým portálem

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

badatelské listy pro každého žáka, připojení k internetu, zařízení pro připojení k internetu (vhodnější je zařízení s větší obrazovkou, aby se žákům lépe pracovalo s mapou)