Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak na nenávistné projevy (HATE SPEECH)
Odborný článek

Jak na nenávistné projevy (HATE SPEECH)

Anotace

Rozpoznávání nenávistných projevů na sociálních sítích. Výstupem je aktivizace citlivosti žáků vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) na sociálních sítích. Pro fungování jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející ze sociálních sítí. Hlavním cílem aktivity je naučit žáky rozpoznat a reagovat na nenávistné projevy na sociálních sítích, rozvinout jejich citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách). Žák se naučí pracovat s audiovizuálními obsahy.

Popis vzdělávací aktivity

Průběh hodiny

Fáze 1 – EVOKACE

ÚLOHA 1: „Němý film“ (5 minut)

Učitel zhlédne s žáky video „In Real Life“ – beze zvuku a titulků.

Vyzve žáky, aby podle výrazu lidí v jednotlivých scénách hádali, o co tam asi šlo.

(*Řešení: nenávist vůči LGBT komunitě, vůči spolužačce, vůči muslimům a vůči obézním lidem)

ÚLOHA 2: „Slovní mrak“ (5 minut)

„Co je to hate speech?“

Učitel hned naváže na reakce žáků a pomocí aplikace Slido vytvoří slovní mrak na téma: Co je to hate speech? Nesmí se psát věty, ale pouze slova nebo slovní spojení. Učitel poté obeznámí žáky s problematikou hate speech na sociálních sítích.

Ukázka výstupu:

Digitální nástroj: Aplikace Slido

Fáze 2 – UVĚDOMĚNÍ

ÚLOHA 3: „Jedno slovo“ (5 minut)

Opět zhlédneme se žáky video „Ve skutečném světě“ / „In Real Life” (JSNS). Nyní se zvukem. V případě, že žáci neovládají dostatečně tuto anglickou slovní zásobu, je možné pustit verzi s českými titulky.

Žáci po promítnutí filmu pojmenují své pocity jedním slovem. Každý dostane prostor. Praktické je žáky vyvolávat postupně, nikoho nepřeskočit, ale ani nenutit. Slova zapisuje vyučující na tabuli. U stejných odpovědí píše učitel čárky. Netrvá striktně na jednom slově, vždy nechá prostor k dovysvětlení.

ÚLOHA 4: „Ve skutečném světě“ (10 minut)

Učitel žákům zastaví video na posledním snímku (nebo použije náš printscreen).

Zdroj: „In Real Life”

Poté učitel rozdělí žáky do dvojic a představí zadání další aktivity.

Zadání:

 1. Každá dvojice si vybere jednu větu.
 2. Přeložte věty (možnost použít translator).
 3. Sepište argumenty – proč takové názory a výroky nejsou ospravedlnitelné?
 4. Jak by bylo možné na takové výroky na sociálních sítích reagovat?

Učitel poté větu po větě se žáky analyzuje. A společně projdou jak argumenty, tak návrhy na to, jak na podobné obsahy na sítích reagovat. Návod odborníků „Jak reagovat na hate speech“ probere se žáky bod po bodu. Návod zde: JAK NA HATE SPEECH.docx

Fáze 3 – REFLEXE

Úloha 5 – „V laskavém světě“ (15 minut)

Stahování videa a předabování do laskavé formy – jak by komunikace měla vypadat v ideálním světě. Učitel žáky rozdělí do čtyř skupin – LGBT, OBEZITA, KAMARÁDKY, MUSLIMOVÉ.

Zadání:

 1. Pomocí aplikace Kapwing si stáhněte video bez jakýchkoliv titulků do svých PC.
 2. Otitulkujte nebo nadabujte video laskavě. Jako by daná komunikace probíhala v laskavém světě.
 3. Video uložte na společnou platformu našeho předmětu (Teams, GCR).
 4. Vámi upravené video prezentujte před třídou.
 5. Spolužáci intenzitou potlesku ohodnotí, jak se vám povedlo.

Úloha 6: „Zpráva na Messenger“ (5 minut) – metoda R.A.F.T.

Každý sám za sebe v závěru hodiny „pošle“ komukoliv utlačovanému z analyzovaného videa zprávu přes Messenger. Žáci si sami zvolí následující detaily zprávy.

 1. (Role) –Za koho bude žák psát? Může to být kdokoliv z  videa i mimo něj, případně může žák psát sám za sebe.
 2. (Adresát) – Komu bude žák psát?
 3. (Forma) – Krátká zpráva.
 4. (Téma) – Žáka vyzvěte, aby postavu inspiroval. Aby vyjádřil, že je na její straně.

Závěr hodiny

Následně si žáci mohou zprávy vzájemně přečíst ve dvojicích nebo v malých skupinách. Dobrovolníci pak i před celou třídou. Zprávy si poté můžete vyvěsit na nástěnku s výstupy z mediální výchovy nebo vyfotit do některé z platforem pro sdílení materiálů (GCR, Teams).

Zkušenosti s použitím materiálu

Žáky problematika hate speech velice zajímá. Každý z nich už se s problémem „hatování“ setkal. Má osobní zkušenost s deváťáky je taková, že se jim nejvíc líbilo titulkování „do laskavého“ tónu řeči a také práce s „návodem odborníků“, jak na hate speech reagovat. 

Zdroje: 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
15.63 kB
Dokument
Jak na Hate Speech

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Martin Volný
15. 8. 2023, 10:12
5 z 5
Aktivita zapojuje práci s videem, sociálními sítěmi i aplikacemi, a to žáky baví. Ani nepoznají, že si jen nehrají, ale učí se toleranci k jinakosti, ať už je jakákoliv. A v neposlední řadě používají chytré technologie nejen k zábavě, ale i k práci, což je pro mnohé hodně nové :D
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení