Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „občanská výchova“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
10. 5. 2023 1x 1750x
Jak na nenávistné projevy (HATE SPEECH)
Rozpoznávání nenávistných projevů na sociálních sítích. Výstupem je aktivizace citlivosti žáků vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) na sociálních sítích. Pro…
Základní vzdělávání
14. 2. 2020 1x 14356x
Člověk a společnost a digitální technologie
Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro…
Gymnaziální vzdělávání
20. 11. 2019 0x 4562x
Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy pro středoškolské učitele občanské nauky a ZSV
V rámci projektu Občanský průkaz 4.0 vznikly vzdělávací programy pro středoškolské učitele (zejména občanské nauky a ZSV) a vzdělávací programy pro žáky středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny na…
Gymnaziální vzdělávání
20. 10. 2015 5x 19444x
Digitální technologie ve výuce společenských věd
Článek přibližuje možnosti, jak využit digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, kde lze efektivně…
Základní vzdělávání
8. 1. 2013 0x 6930x
Rubikon – nejlepší škola je život
Rubikon je moderní česká pomůcka pro učitele šestých a sedmých tříd základních škol pro etickou výchovu, občanskou výchovu a zvýšení finanční gramotnosti žáků. Systém Rubikon® ojedinělou formou…
Základní vzdělávání
12. 9. 2011 1x 10489x
Genderová korektnost učebnic občanské výchovy
Pedagogická realita je velmi silně genderově zatížena, proto je třeba, aby si vyučující byli vědomi existence genderových stereotypů a byli schopni poučit o nich žáky. Občanská výchova je velmi…
Základní vzdělávání
15. 10. 2010 0x 9766x
Jak jsme dopadli v občanské výchově?
Mezinárodní výzkum ICCS 2009 – International Civic and Citizenship Education Study proběhl v roce 2009 v 38 zemích světa včetně České republiky. Byl zaměřen na znalosti a postoje žáků 8. ročníku…
Základní vzdělávání
23. 7. 2010 0x 10998x
Dotazníkové šetření k výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství)
VÚP Praha v současné době organizuje dotazníkové šetření zaměřené na zmapování metodických materiálů (kromě učebnic), které ve výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství) využívají…
Základní vzdělávání
20. 11. 2006 0x 18848x
První dojem
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita…
Gymnaziální vzdělávání
9. 6. 2006 0x 9237x
Člověk a svět práce - pojetí vzdělávací oblasti
Důležitost (podstata) vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v RVP GV, možnosti jejího pojetí.
Základní vzdělávání
16. 2. 2005 0x 16994x
Pedagogické systémy jako odpovědi na různé situace lidské existence
Autor poskytuje přehled různých pedagogických systémů, které v duchu osobnostní a sociální výchovy reagují na různé situace a oblasti lidské existence.
Základní vzdělávání
30. 6. 2004 0x 27525x
Proč by měl být učitel občanské výchovy informován o identifikaci nadání a nadprůměrné inteligenci?
Autorka ve svém příspěvku upozorňuje pedagogy na skutečnost, že se studijní výkony mimořádně nadaných žáků mohou pohybovat v rovině průměru i podprůměru. Dále se věnuje nutnosti změny v přístupu…
Zobrazeno 12 z 12 položek