Odborný článek

Aktivita Měsíce

13. 2. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Kolářová

Anotace

Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení. Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání, vychází přímo ze dvou opatření v DZ 2015–2020, a to F.5.4: připravit podpůrné materiály, jako jsou přehledy hodnocení/známkování uvádějící kritéria pro hodnocení a škálování různých aspektů žákova výkonu, a modelové příklady ilustrující výkon žáka na různých úrovních. Doufáme, že příklady, které zde naleznete, budou sloužit pro Vaši praxi a budou Vás inspirovat k tvorbě vlastního hodnocení žáků, které je bude motivovat.
Aktivita je zaměřená na procvičování učiva o způsobech obohacování slovní zásoby a tvoření slov, žáci měli prokázat znalost pojmů obohacování slovní zásoby, odvozování, skládání, přejímání, základové slovo, přípona a aplikovat tyto znalosti při práci s názvy měsíců roku.
Pracovní list se věnuje nejen znalostem terminologie a slovotvorby, ale také zkoumání jazykového citu a obecného povědomí o etymologii.
 
Před vlastním cvičením si žáci zkusili přiřadit názvy k jednotlivým básním sbírky Karla Tomana Měsíce. To je mělo přimět k uvědomění si motivů, které si spojujeme s jednotlivými měsíci a které se nejspíš v minulosti podílely i na pojmenování částí roku.
 
Poté třída vyplnila pracovní list. Hodnocení může být bodové s přepočtem na známku (max. 15 bodů; výborně: 15–13,5, chvalitebně 13–11,5; dobře 11–9,5; dostatečně 9–6,5), procentuální s informační hodnotou (uspěli jste na 95 % atd.), případně slovní (pěkná práce, neznáš správné pojmy, tento slovotvorný proces se nazývá skládání, a ne slučování).
 
Na závěr se žáci seznámili se „skutečnou“ etymologií názvů měsíců (viz http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/427190, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3372).
 
Zadání úlohy a hodnocení naleznete v přiloženém souboru.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
12.7 kB
Dokument
Úloha a hodnocení
pdf
277.34 kB
PDF
Ukázka z výuky I
pdf
250.98 kB
PDF
Ukázka z výuky II
pdf
293.95 kB
PDF
Ukázka z výuky III

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Kolářová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Český jazyk a literatura 2. stupeň