Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy hokej psal dějiny
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy hokej psal dějiny

4. 7. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s návrhem základní periodizace období socialismu a na základě dvou hokejových událostí mohou reflektovat dopad velkých dějin do mimo politického prostředí, respektive ovlivnění některých politických změn vyjádřením veřejného mínění. Žáci jsou schopni reflektovat roli médií, sportovních událostí v každodenní historické i přítomné realitě, jsou schopni podložit své názory argumenty.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni popsat hokejové události března 1969,
  • znají projevy proměny socialismu s lidskou tváří v socialismus s husí kůží,
  • jsou schopni zaujmout postoj k jednání vybraných subjektů daného období (hokejisté, příznivci),
  • jsou schopni zaujmout stanovisko k roli sportu v moderních dějinách, k ideálům sportovního chování,
  • jsou posilováni v kritickém přístupu k informacím.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Vyučující napíše na tabuli (má připraveno v prezentaci): fanouškovské pokřiky, nápisy (atmosféra mediálních pokřiků a výkřiků) při a po zápase Československa versus SSSR 1969: Dubček, Dubček!!! My se Rusů nebojíme, v hokeji je porazíme a srpen jim oplatíme! Poslali jste na nás tanky, dostali jste čtyři branky!!! Na Brežňěva holomka stačí Jožo Golonka. I když jste nepřivezli zlato, ty dvě výhry stojí za to. Nevadí, že není zlato, ty dva pátky stály za to.

2) Žáci diskutují vztah dějiny a hokej. Učitel (pověřený žák) je zapisuje do tří sloupců – pozitivní / neutrální / negativní. Pokud má učitel k dispozici hlasovací zařízení, je vhodné rozdělit žáky na skupiny podle postoje k hokeji: kteří mají pozitivní – neutrální – negativní vztah. V optimálním případě vzniknou trojice, které se liší svým postojem k hokeji. V dalších případech je vhodnější ponechat žáky pracovat individuálně.

3) Vybraní žáci prezentují své dva/tři příspěvky postihující, co se stalo československým hokejovým reprezentantům v roce 1950. Konkretizovaná témata: Augustin Bubník, Bohumil Modrý, soudní proces, tresty hokejistům. Vhodné doplnit vybranou filmovou sekvencí z filmu Postavení mimo hru, případně jinou ukázkou.

4) Učitel distribuuje tabulku dějin socialistického Československa – viz Příloha I: Socialistické Československo (její doplnění a doplňování záleží na předcházející interakci učitele a žáků; rozsáhlost doplnění je možné proměňovat vzhledem k charakteru třídy, kontextu výuky i možným aktivitám žáků během výuky; je vhodné „opětovně“ využít pro další práci s tématem. Učitel nabízí z následujících úhlů pohledu – socialismus jako očekávání, záměry a deklarace socialismu, realita, politický systém, každodennost, vytváření „obyčejného“ života, dopady na běžný život člověka.

5) Žáci si individuálně do tabulek socialistického Československa doplňují pro ně zajímavé a důležité informace k procesu s československou hokejovou reprezentací roku 1950.

6) společné sledování filmu

7) Diskuse nad žákovskými postřehy k následujícím tvrzením na základě sledování klipu: Hokej 1969 – Ruce jim nepodáme! Odveta za hokej: Husák místo Dubčeka! Hokejové demonstrace 1969, demonstrace v srpnu 1969. Normalizace aneb socialismus s husí kůží.

8) Žáci si individuálně do tabulek socialistického Československa doplňují pro ně zajímavé a důležité informace k roli hokeje po okupaci 1968.

9) Komentování a doplňování do Přílohy II. Augustin Bubník trenérem ve Finsku. Lze pracovat individuálně, párově, skupinově, společně. Diskuse

10) Rozdání zadání pro práci Příloha III. ve zbytku hodiny či pro domácí úkol

a) Příspěvek k roli hokejového fanouška v dějinách (osobních, politických) pitrs-praha (Reakce na článek portálu idnes 2004)

http://hokej.idnes.cz/hokejova-pomsta-za-okupaci-d0y- /hokej_ms2004.aspx?c=A040325_111628_reprezentace_rav

Molodci! Bylo mi sice osm let, ale pamatuju si jako dnes, že na každém baráku v Nuslích bylo 2:0 a 4:3, hospody hučely, lidi měli úsměv na tváři, nezapomenutelné porazit MOLODCE v té době! Tenkrát jsme mohli skončit klidně poslední, ale porazili jsme RUSY, to bylo důležité! Svým způsobem to postihlo celou generaci potom, na prvním místě bylo vždy porazit BRATRY, nic jiného národ neočekával! Po listopadu už to tak prestižní s Rusama není, NOVÁ DOBA. Chtěl bych jim také dodatečně poděkovat, neboť udělali TÉMĚŘ celému národu radost! DÍKY.

b) A ruku mu nepodám! – volná žákovská reflexe vybrané osobnosti, situace (není nutné, aby přímo korespondovala s probíraným tématem)

c) Hokej jako střed světa (a jako náhražkový produkt)

d) Soupeř a nepřítel, shody a rozdíly. Češi a Sověti (Rusové) ve 20. století

e) Vytváření koláže, textu s obrázky, comicsu s následnými materiály: tank, hokejka, znak ČSSR, náplast, číslo 68, Dubček, Husák, viz Příloha IV.

Reflexe

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse – body 2, 4, 6, 9, závěrečná bodem 10, ve kterém je klíčové, aby žáci dokázali vytvořit shrnující výtvor na základě individuálního výběru.

Poznámka:

Zdroje jsou dostupné v přiložené metodice a na http://www.slavne-dny.cz/episode/671865/den-kdy-hokej-psal-dejiny-28-brezen 


Kapitolu Den, kdy hokej psal dějiny z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/671865/den-kdy-hokej-psal-dejiny-28-brezen včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
308.59 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

stránky z Rudého práva (březen 1969), pracovní listy, klip slavné dny