Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Lance Armstrong po sedmé vyhrál Tour de France
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Lance Armstrong po sedmé vyhrál Tour de France

14. 7. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jana Třetinová

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příběhem slavné sportovní osobnosti Lance Armstrongovi. Během aktivity budou žáci diskutovat o tématu dopingu a důležitosti pozitivních vzorů pro život.

Cíl

Žáci:

 • definují pojem doping, znají základní dělení dopingu,
 • obhájí důležitost pozitivních vzorů pro mládež, pro život obecně,
 • převypráví příběh Lance Armstronga,
 • posílí znalost anglického jazyka,
 • vytvoří plakát proti dopingu.

Délka:

45 minut

Postup:

1. Učitel promítne žákům fotografii a vyzve je, aby metodou brainstormingu okomentovali obrázek a vyvodili tak téma první poloviny hodiny – doping. Následuje společná diskuse.

http://www.utanpotlassport.hu/wpcontent/uploads/2013/01/dopingcyclists.jpg

(Obrázky jsou dostupné na odkazu, či v přiložené metodice a na http://www.slavne-dny.cz/episode/696178/den-kdy-lance-armstrong-po-sedme-vyhral-tour-de-france-24-cervenec.)

2. V následující části si žáci vyzkouší metodu volného psaní, kdy jejich zadání bude mít tuto podobu: „Vymysli nějaký fiktivní příběh související s obrázkem, který Vám bude nyní promítnut.“

http://static.euronews.com/articles/bonus/193776/etienne-barthomeuf-cartoongenetics.jpg

Po stanoveném čase učitel vybere několik příběhů k přečtení. Příběhy je možno také dopsat za domácí úkol a příští hodinu využít jako úvodní motivační část.

3. Poté učitel rozvede řízenou diskusi o tom, jakých sportů se doping nejčastěji dotýká. Na shrnutí tématu promítne žákům graf zachycující četnost použití dopingu v různých sportech. Tento graf se pokusí žáci okomentovat v anglickém jazyce.

http://fraudedesportiva.jogoremoto.pt/wp-content/uploads/2011/11/Appendix-A.2- Doping-Cases-by-Sport-in-South-America1-1024x595.jpg

4. Diskusi bude vyučující směřovat ke konkrétním osobnostem sportu, které mají nějakou souvislost s dopingem.

5. Celkovou reflexí tématu doping může být vytvoření myšlenkové mapy na toto téma.

doping

_________________ ___________________

________________ ______________ _______________

____________ ____________ ____________ ______________

____________________________

 

1. řádek – Téma

2. řádek – Popis námětu – jeho podstatných vlastností (jaký je námět)

3. řádek – Tři slova, která vyjadřují dějovou složku námětu (co dělá, co se dělo) – použijeme slovesa

4. řádek – Doplnit čtyři slova, které se vztahují k námětu

5. řádek – Doplnit synonymum, které rekapituluje téma

 

6. Po této části učitel přechází k druhému tématu hodiny – pozitivní vzor. Opět formou brainstormingu a následnou diskusí stanoví definici pojmu a uvádí společně s žáky konkrétní příklady, kde a jak se může pozitivní vzor projevovat. Vyučující přivede žáky k tématu nemoci a roli pozitivního vzoru v ní. Vhodně položenými otázkami se ptá na konkrétní příklady.

7. Poté učitel pustí žákům příklad sportovce, který je pro mnohé pozitivním vzorem s bojem se zákeřnou nemocí, pro jiné je spojován především s dopingovu aférou – video, popisující příběh Lance Armstronga či text jeho příběhu z publikace „Slavné dny. 50 + 2 historických událostí“ k přečtení.

8. V posledním cvičení učitel promítne žákům pro inspiraci obrázek, jejich úkolem bude vytvořit libovolnou technikou plakát proti dopingu. Tento úkol je možné zadat jako domácí či jej nechat dopracovat přímo v hodinách výtvarné výchovy.

http://athleticsillustrated.com/wp-content/uploads/Doping_Flash.jpg

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, myšlenkovou mapou a zhlédnutím samotného videa či přečtení textu.


Kapitolu Den, kdy Lance Armstrong po sedmé vyhrál Tour de France z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/696178/den-kdy-lance-armstrong-po-sedme-vyhral-tour-de-france-24-cervenec včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
663.09 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Třetinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

dataprojektor, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii, sada fotografii (viz Postup – bod 1, 2,3, 7)