Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13

12. 7. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Jana Třetinová

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s dramatickými okolnostmi letu Apolla 13. Během aktivity budou žáci aktivováni skupinovou prací a kromě posílení čtenářské gramotnosti dojde také k posílení jazykové vybavenosti žáků.

Délka:

45 minut

Postup:

1. Učitel nastíní žákům téma hodiny – let člověka na Měsíc. Sdělí jim, že téma má spojitost s nedokončenou misí na Měsíc – Apollem 13. Učitel vyzve žáky, aby pomocí metody brainstormingu společně ve dvojicích zapsali do sešitů možná tvrzení platná pro misi Apolla 13. Následnou diskusí shrnou a vytřídí všechny uvedené informace o tomto tématu.

2. Vyučující rozdá žákům do dvojic pracovní list – Podivuhodná mise Apolla 13. Jejich úkolem je text doplnit dle svých vědomostí nebo na základě diskuse po metodě brainstormingu. Pracovní list – Podivuhodná mise Apolla 13 Doplňte datum počátku letu Apolla 13. Jaký byl cíl výpravy? Který den začala mít posádka problémy? Jaká část letounu se pokazila? Co je to Houstun? Jakou procentní šanci na úspěšný návrat měla posádka? Kolik členů měla posádka na Apollu 13? Jaké zařízení musela posádka dle návodu Houstunu opravit?

3. Vyučující poté ke zkontrolování a doplnění žákům promítne video či rozdá text z publikace „Slavné dny. 50 + 2 historických událostí“ k přečtení. Součástí závěrečné reflexe této aktivity bude soupis problémů, které posádku ohrožovaly a navržená řešení problematické situace.

4. Následuje metoda práce s dobovou fotografii, při které je třeba, aby se dvojice spojily do čtveřic. Učitel jim poté rozdá sadu fotografií a vyzve žáky, aby dle získaných vědomostí fotografie jednoduchým způsobem popsali a připojili k nim vlastní pojmenování.

Poznámka: Obrázky jsou k dispozici v metodice na http://www.slavne-dny.cz/episode/674129/den-kdy-zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečné shrnutí o události bude provedeno metodou využití dobových fotografií.


Kapitolu Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13 z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/674129/den-kdy-zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben včetně příloh.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Třetinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, Podivuhodná mise Apolla 13, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii, sada fotografii (viz Postup – bod 4 a bod 5)