Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začal vraždit Jack Rozparovač
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začal vraždit Jack Rozparovač

29. 6. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s odrazem tématu sériových vrahů v umění. Aktivita pracuje se známými filmy, jejichž postavy jsou psychicky narušení jedinci. Žáci diskutují nad důvodem zájmu veřejnosti o případy sériových vrahů, nad hranicí mezi uměleckým vyjádřením, kdy umělec poukazuje na přítomnost zla v mnoha jeho podobách, a psychopatickým činem. Zlo jako kategorie, se kterou si společenské vědy nedokáží poradit. Žáci se zaobírají otázkou, jaká je příčina toho, že se lidé začnou chovat zle? Jaká je hranice mezi dobrem a zlem, kdo tuto hranici určuje, kdo by ji měl určovat?

Délka:

90 minut

Postup:

Na předcházející hodině žákům zadáme za domácí úkol zhlédnout film Sedm. Mají za úkol napsat motivaci Johna Doa (Kevin Spacey) k činům, které spáchal. Dobrovolně se mohou žáci podívat i na film Mlčení jehňátek.

1) Žáci mají za úkol napsat definice k jednotlivým pojmům: obžerství, lakota, lenost, závist, hněv, pýcha a smilstvo. Následně si společně definujeme jednotlivá slova i skupinu, do které patří. Poté diskutujeme nad úkolem k filmu.

2) Promítneme žákům ukázku z filmu Mlčení jehňátek: Kdo je Dr. Hannibal Lecter? Jak byste charakterizovali Dr. Hannibala Lectera? Je schopen citu? Je zcela nesympatický? Lze jeho šílenství rozpoznat v jeho chování? K čemu Hannibala Clarice Starlingová potřebuje? Hannibal je fikce, ale věci, které páchal, nejsou. (viz poznámka pro učitele 1)

3) Definujeme: Kdo je sériový vrah? (viz poznámka pro učitele 2, 9) Jaký je rozdíl mezi masovým a sériovým vrahem? Co způsobuje, že se z člověka stane vraždící bestie? Původ, rodinné zázemí, výchova, škola? Lze stanovit profil sériového vraha? Pokud ne, jak lze zabránit či předcházet řádění psychicky narušených jedinců? Jsou psychopati, kteří s námi svými činy komunikují. Jak má na způsob dané komunikace společnost reagovat (viz film Sedm)? Lze odsoudit jejich čin, aniž bychom zároveň nesoudili sami sebe, společnost?

4) Promítneme si následující fotografie (viz přílohy) a diskutujeme o citátu: Zlo je kategorie, se kterou si aparát sociálních věd nedokáže poradit. P. Placák. V roce 2007 v rámci své výstavy umělec vystupující pod pseudonymem Hubacuc přímo z ulice vzal hladového psa, kterého následně uvázal na provaz v galerii, pes se stal „uměleckou“ instalací. Nad něj umístil nápis „Eres Lo Que Lees“ („Jsi, co čteš.“), který provokativně vytvořil z krmení pro psy. On a návštěvníci výstavy pak pozorovali psa, který po několika dnech zemřel hlady. Hubacuc své „dílo“ vnímal jako způsob, jak upozornit na lhostejnost lidí vůči utrpení zvířat. V Nikaragui, kde umělec vystavoval, je umírání zvířat na ulici běžnou záležitostí. Akce se měla po roce opakovat, vznikla petice za její zákaz. Po dobu trvání výstavy se ovšem nikdo z návštěvníků nepokusil ani psa nakrmit, ani zavolat policii.

5) Diskutujeme a zároveň v rámci debaty žákům pouštíme odkazy: Dle vašeho názoru je autor umělec upozorňující na lhostejnost k utrpení zvířat na ulici, nebo vrah? Jak hodnotíte chování návštěvníků galerie? Jak byste se zachovali vy, kdyby byl v galerii v ČR stejným způsobem umístěn např. holub? Nikdo by mu neubližoval, jen by byl po celou dobu konání výstavy umístěn v kleci a nikdo by mu nedával jíst a pít. Vnímáte tyto dvě situace odlišně? Pokud ano, proč? Jak by naši kulturu hodnotili lidé, kteří jediné, co by viděli o způsobu, jak zacházíme se zvířaty, by byly záběry z jatek? Jaký postoj zaujímáte k následující performance

Jak Abramović popisuje, že lidé postupovali v případě, že jim dala možnost využít vůči jejímu tělu jakkoli jakýkoli nástroj? Víte, co je Luciferův efekt?

6) Diskutujeme: Příběhy sériových vrahů se staly častým námětem filmů, seriálů, knih, písní (skuteční i vymyšlení: Dexter, Hannibal, John Doa, Zodiac, Andrej Čikatilo / Dítě 44, American horror story, Norman Bates, Patrick Bateman, Leatherface / Edward Gein, Ted Bundy, hudební produkce zpěváka vystupujícího pod pseudonymem Řezník (viz poznámka pro učitele 4). Jak si tuto skutečnost vysvětlujete?

7) Kdo byl první známý sériový vrah? Co oněm víte? Promítneme klip.

Spekulujete se o tom, že dopis podepsaný Jack Rozparovač byl podvrh, že je dílem novináře deníku The Star, jeho čin měl zvýšit prodejnost. Redaktor Star by tedy tak zanechal nejslavnější titulek všech dob. Přezdívku Rozparovač od té doby dostali i jiní sérioví vrazi.

Diskutujeme: Např. Ve kterém typu médií převažuje tento druh informací? Jak média informují o podobných událostech? Měla by se tímto tématem zabývat i seriózní média? Proč?

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 6. Zlo jako kategorie, se kterou si společenské vědy nedokážou poradit, žáci se zaobírají otázkou, jaká je příčina toho, že se lidé začnou chovat zle? Jaká je hranice mezi dobrem a zlem, kdo tuto hranici určuje, kdo by ji měl určovat?

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

 1. Sérioví vrazi, Hannibal Lecter – skutečné příběhy – dokument: https://www.youtube.com/watch?v=kIwQG_CxODo
 2. Největší zločiny 20. stol – psychopati: https://www.youtube.com/watch?v=jArmbu6iGKI
 3. Andrej Drbohlav: Psychologie sériových vrahů
 4. Sériový vrazi ve filmu: http://nafilmu.cz/2015/09/10-nejlepsich-seriovych-vrahu-ve-filmu/
 5. Rozhovor se zpěvákem vystupujícím pod pseudonymem Řezník: https://www.youtube.com/watch?v=a7P1FsfSHSY
 6. http://www.serialkillers.cz/clanky/trocha-teorie/seriovi-vrazi--teorie.html
 7. http://www.veda.muni.cz/vite/3461-poznate-podle-tvare-sadistu-aneb-co-je-szondihotest#.Vndt2RXhDIU
 8. Další známé neobjasněné vraždy: http://epochaplus.cz/?p=10711
 9. Pes v galerii: http://dawire.com/tag/guillermo-vargas-habacuc/
 10. Dětství Teda Bundyho (Theodore Robert Bundy. Údajně první člověk, který byl označen termínem „sériový vrah“. Tím se definoval rozdíl mezi masovým a sériovým vrahem. Inteligentní muž, který dokonale využil své inteligence a pohledného vzhledu pro započetí svého vražedného tažení. Studoval na právníka, a dokonce se u soudu sám obhajoval.): https://www.youtube.com/watch?v=DP-xaOjCIm0
 11. Dětští psychopati: https://www.youtube.com/watch?v=i9GYExnh1yU
 12. Marina Abramović: https://www.youtube.com/watch?v=TTV9kBcmQGE

Poznámka: obrázky a přílohy jsou k dispozici na http://www.slavne-dny.cz/episode/10001838/den-kdy-zacal-vrazdit-jack-rozparovac-3-duben


Kapitolu Den, kdy začal vraždit Jack Rozparovač z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/10001838/den-kdy-zacal-vrazdit-jack-rozparovac-3-duben včetně příloh.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii