Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den zkázy raketoplánu Columbia
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den zkázy raketoplánu Columbia

28. 6. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Žáci se prostřednictvím aktivity zamyslí nad smyslem výzkumu vesmíru a dotýká se důležitosti účasti prvního izraelského astronauta Ilana Ramona pro židovskou identitu.

Cíle:

Žáci:

  • jsou schopni posoudit odborné, fyzické i psychologické nároky kladené na posádky, vesmírných lodí
  • spolupracují ve skupině,
  • své názory jsou schopni prezentovat před třídou,
  • zamyslí se nad tím, které historické osobnosti je dobré připomínat.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Pustíme video.

2) Rozdáme text, necháme ho přečíst a zeptáme se žáků, čemu nerozuměli. Pokud je to v našich silách, dotazy zodpovíme.

 

1) Jednotlivým žákům zadáme úkol: „Jste kapitán lodi, která se má vypravit na několikaletou cestu do neznámých končin vesmíru. Můžete si vybrat pět členů posádky – které profese a které charakterové vlastnosti jsou podle vás nezbytné?“

2) Na odpověď dáme maximálně pět minut, poté žáky vyzveme, aby vytvořili čtyř až pětičlenné skupiny – zadáme skupinám stejnou otázku, je nutné, aby se všichni shodli na jednotné odpovědi.

3) Jednotlivé skupiny prezentují před třídou své preference a zdůvodní je. Součástí odpovědi by měla být i informace o tom, nakolik bylo pro ně těžké se ve skupině shodnout.

4) Zadáme domácí úkol (PL): a) Na obrázku je s rodiči Petr Ginz, chlapec, jehož kresba z terezínského ghetta shořela spolu s raketoplánem Columbia – vyhledejte a do PL napište jeho základní životopisné údaje. Kolik let by mu bylo v den havárie? b) Co byly „heimy“? c) Kdo byli autoři časopisu „Vedem“ a jaký byl jeho obsah? d) Osobnost Petra Ginze i tragédii raketoplánu připomíná i tato poštovní známka – které významné události či osobnosti byste věnovali poštovní známku vy? (Můžete ji i nakreslit.)

5) V následující hodině společně prodiskutujeme odpovědi a návrhy poštovních známek vyvěsíme na nástěnce nebo na třídním FB.


Kapitolu Den zkázy raketoplánu Colubia z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/552807/den-zkazy-raketoplanu-columbia-1-unor včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
328.13 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
502.93 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, text k videu