Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu

18. 5. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Marcel Mahdal

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s důsledky anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem v roce 1908. Pomocí kritické analýzy různých typů autentických historických pramenů a dalších vzdělávacích materiálů se žáci dozví více o zásadních dopadech anexe na mezinárodní vztahy a na veřejné mínění v Rakousku-Uhersku. Žáci pochopí, jaká byla motivace atentátníků, kteří vykonali tento protirakousky zaměřený teroristický čin. V případě zájmu může posloužit jako vstup do debaty o nezbytnosti vypuknutí světové války.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni charakterizovat předválečné mezinárodní vztahy, pochopí antagonismus nacionalismů na Balkáně;
  • jsou schopni identifikovat kořeny militarismu národů různých evropských velmocí;
  • jsou schopni reflektovat postoje vedoucí k válce, nebo ty, které ji odsuzovaly.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel na začátku hodiny rozdá do skupin nakopírované pracovní listy.

2) Žáci pracují podle pokynů. Práce s pracovním listem. Žáci vypracovávají jednotlivé body – vždy jen velmi krátký čas na vypracování: I.a–II.c do tří minut, po kterých následuje zhruba stejně dlouhá rekapitulace formou hlasitého komentáře. Pokud se objeví zajímavá či problematická otázka, učitel ji napíše na tabuli, flipchart.

3) Společné sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z publikace „Slavné dny. 50 + 2 historických událostí“.

4) Žáci vypracovávají jednotlivé body – vždy jen velmi krátký čas na vypracování: III.a–III.b do tří minut, po kterých následuje zhruba stejně dlouhá rekapitulace formou hlasitého komentáře. Pokud se objeví zajímavá či problematická otázka, učitel ji napíše na tabuli, flipchart. Slovníček cizích výrazů: Anexe – připojení určitého území k území jiného suverénního státu.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuze, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

  • KAFKA, František. Smrt následníka Františka Ferdinanda d’Este. Praha : Magnet, 1971.
  • SKŘIVAN, Aleš. Sarajevo, 28. červen 1914. Historický obzor. 1994, roč. 5, čís. 7/8, s. 146–150.
  • WESTWELL, Ian. První světová válka den po dni. V Praze: Naše vojsko, 2013, 192 s. ISBN 978-80-206-1351-6.
  • HASTINGS, Max. Katastrofa 1914: Evropa táhne do války. V českém jazyce vyd. 1. Voznice: Leda, 2014, 619 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7335-370-4.

Kapitolu Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/821895/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
299.8 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
1.24 MB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marcel Mahdal

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii