Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy zemřela olympijská myšlenka
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy zemřela olympijská myšlenka

17. 5. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Aktivita se zaměřuje na zneužívání sportovních akcí nedemokratickými režimy a komerčními firmami.

Cíl

Žáci:

  • porozumí významu textu;
  • chápou komplikovanost volby, které jsou vystaveni sportovci v situaci, kdy je sport zneužit k politickým nebo obchodním cílům.

Délka:

1 vyučovací hodina (cca 45 minut včetně projekce filmu)

Postup:

1) Pustíme film.

2) Rozdáme žákům text z knihy „Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii“ a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.

3) Rozdáme PL a rozdělíme žáky do dvojic, které mají za cca 20 minut napsat fiktivní dialog mezi sportovci, kteří se přou, zda je vhodné i přes izraelský útok dále soutěžit.

4) Vyzveme několik dvojic, aby přečetlo své rozhovory, a ve společné diskuzi se pokusíme zformulovat alespoň tři argumenty podepírající názor jedné i druhé strany. Všechny texty se souhlasem autorů vyvěsíme na nástěnku, na třídní FB apod.

Doporučení:

Důležité informace o jednotlivých olympionicích naleznete v knize Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy zemřela olympijská myšlenka z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/609809/den-kdy-zemrela-olympijska-myslenka-5-zari včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
330.08 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
211.91 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

Mezioborove presahy:

  • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, text k videu, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny. 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 218)