Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Terry Fox začal svůj Maratón naděje
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Terry Fox začal svůj Maratón naděje

26. 4. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s životem Terryho Foxe, se způsobem, jak se vyrovnával s těžkou nemocí. Budují si postoj k jeho činům, diskutují o způsobu vyrovnávání se s vlastními problémy. Vysvětlují si citáty slavných, sami si zkouší tvořit výroky, do kterých vkládají vlastní zkušenosti.

Cíl

Žáci:

 • jsou schopni popsat, v čem je osobnost Terryho Foxe významná,
 • jsou schopni vysvětlit, k čemu jsou citáty/výroky slavných osobností,
 • jsou schopni reflektovat důležitost odhodlání bojovat s problémy.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Žáci mají za úkol vysvětlit následující citáty, zároveň vyjadřují souhlas či nesouhlas:

 • Člověk je tím, čemu věří. Anton Pavlovič Čechov
 • Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužím po ještě větších. Christian Morgenstern
 • Vědět čemu dáváte přednost, místo abyste pokorně přikyvovali tomu, do čeho vás druzí tlačí, znamená udržovat svou duši naživu. R. L. Stevenson
 • Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. Theodore Roosevelt
 • Není důležité, co dokážeš ve škole, ale co dokážeš v životě. Albert Einstein

Mají citáty něco společného?

2) Diskutujeme: Proč jsou citáty slavných osobností oblíbené? Znáte nějaké negativní citáty slavných, které běžně citujeme? Proč si je čteme? Jakou mají funkci? Jak je lze zneužít?

3) Žáci mají za úkol vymyslet výrok, do kterého vloží vlastní životní zkušenost. Ve výroku zrcadlí vlastní poznání, zkušenost, vlastní úspěch/neúspěch.

 • Alternativa 1: Vyberou si známou osobnost a vymyslí výrok, který sice nepronesla, ale který musí vycházet ze znalosti jejího života, díla.
 • Alternativa 2: Mohou parafrázovat známý citát, popř. výrok slavné osobnosti.

4) Citáty/výroky si čteme, žáci si je vzájemně vysvětlují.

5) Promítneme video: https://www.stream.cz/slavnedny/10001943-den-kdy-terry-fox-zacalsvuj-maraton-nadeje

6) Reflexe videa: Co Terry Fox dokázal? Proč to dělal? Jaký byl jeho cíl? Co se vám na jeho chování líbilo? Co se vám nelíbilo? Proč? Jak se vy vyrovnáváte s vlastními problémy? Jak byste se vyrovnávali se situací, ve které se ocitl Terry Fox?

7) Žáky rozdělíme do skupinek po třech, rozdáme jim pracovní list (PL ZŠ), mají za úkol vymyslet výrok Terryho Foxe, který by v sobě nesl odkaz, který pro žáky Terryho čin má. Výsledky si čteme a vysvětlujeme si je.

8) Výsledné práce si můžeme vyvěsit ve třídě.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 6 a 7.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

1) https://sk.wikipedia.org/wiki/Okr%C3%ADdlen%C3%A9_slov%C3%A1


Kapitolu Den, kdy Terry Fox začal svůj Maratón naděje z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/10001943/den-kdy-terry-fox-zacal-svuj-maraton-nadeje včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
285.16 kB
PDF
Pracovní list
pdf
318.36 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii