Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod

28. 4. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Žáci jsou skrze postavu Mahátma Gándhího seznámeni s nejznámějšími teoretiky a propagátory nenásilných protestů, především s Petrem Chelčickým, dále se Lvem Nikolajevičem Tolstým a Martinem Lutherem Kingem. Aktivita vede žáky k zamyšlení nad efektivitou použití násilí, resp. nenásilí v různých situacích.

Cíl

Žáci:

 • jsou schopni vysvětlit smysl nenásilného odporu,
 • ocení osobnosti Petra Chelčického, Mahátma Gándího a Martina Luthera Kinga,
 • zváží situace, v nichž je nenásilný protest efektivní.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel v dostatečném předstihu (týden předem?) rozdělí třídu do čtyř skupin: první zadá ke zhlédnutí krátký televizní dokument z archivu České televize o Petru Chelčickém: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-asvedci/207562211000012-petr-chelcicky/. Další dvě skupiny dostanou odkaz na text Milady Kaďůrkové na portálu Moderní dějiny.cz (http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prosazovani-nenasilneho-boje-v-novodobych-dejinach-lev-nikolajevic-tolstoj-mahatma-gandhi/) – jedna si připraví charakteristiku L. N. Tolstého, druhá portrét Mahátma Gándhího. Čtvrtá skupina na základě videa (https://www.stream.cz/slavnedny/574019-den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben) představí osobnost Martina Luthera Kinga, může využít i stejnojmennou kapitolu knihy Slavné dny. Žáci mohou využít jakékoliv další zdroje informací. Jejich úkolem je představit ostatním dotyčnou osobnost v krátké (max. 5 minut) prezentaci. (Upřesnění obsahu prezentací viz PL 1.)

2) Skupiny představí své prezentace v pořadí Chelčický, Tolstoj, Gándhí, King. Poté učitel pustí video o „solném pochodu“: https://www.stream.cz/slavnedny/799400-denkdy-se-gandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12-brezen.

3) Řízený rozhovor na téma: Za jakých okolností je nenásilný odpor smysluplný a může vést k úspěchu? Čím byl Gándhího pochod významný?

4) Na závěr hodiny položíme otázku: Ve vaší obci se má odehrát neonacistická demonstrace, jakými způsoby na ni můžete reagovat? Žáci dají velmi rychle dohromady čtyři základní možnosti:

 1. Přidám se.
 2. Budu ji ignorovat.
 3. Zorganizuji blokádu, resp. protidemonstraci nebo se k ní přidám.
 4. Zorganizuji útok na neonacisty nebo se k němu přidám.

Žáky rozdělíme náhodně do čtyř skupin, každé přidělíme jeden postoj. Jejich úkolem bude napsat vyargumentované odmítnutí toho kterého řešení problému, tedy např. proč se k demonstraci nepřidám, proč ji nebudu ignorovat, proč nezorganizuji blokádu ani se k ní nepřidám, proč nezorganizuji útok ani se k němu nepřidám. Zdůrazníme, že subjektivní názor autora není podstatný, důležitá je podložená argumentace.

5) Nejpřesvědčivější práce z každé skupiny se souhlasem autorů přečteme nebo vyvěsíme na nástěnce nebo na třídním FB.


Kapitolu Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/799400/den-kdy-se-gandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12-brezen včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
397.46 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
373.05 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
28. 4. 2016, 16:41
Odkaz http://www.mode…-gandhi/ nefunguje.
Pavlína Hublová
29. 4. 2016, 10:00
Dobrý den pane Melichare, děkujeme za upozornění, opraveno.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii