Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy nad bermudským trojúhelníkem zmizelo šest letadel
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy nad bermudským trojúhelníkem zmizelo šest letadel

2. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Jana Třetinová

Anotace

Aktivita Let číslo 19 slouží k informování žáků o záhadném místě, tzv. bermudského trojúhelníku. Při aktivitě zdokonalují svou schopnost práce s textem – vyhledávání a třídění informací. Druhotně aktivita podporuje práci v týmu. Při následných diskusích formulují své postoje, zlepšují kvalitu argumentace pro svoje názory.

Cíl

Žáci:

  • jednoduše převypráví příběh bermudského trojúhelníku,
  • orientují se na mapě,
  • zdokonalují se v metodě brainstormingu a skládankového čtení.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel nastíní žákům téma dnešní hodiny. Sdělí jim, že téma má spojitost s tzv. bermudským trojúhelníkem. Učitel vyzve žáky, aby pomocí metody brainstormingu společně na tabuli zapsali možná tvrzení platná pro bermudský trojúhelník. Následnou diskusí shrnou informace o této oblasti.

2) Poté učitel žákům promítne video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

Rozdělí žáky do skupin po třech až pěti a přiřadí určitou část textu jednotlivým skupinám. Žáci ve skupinách mají poté za úkol vybrat ze své části nejdůležitější informace, které jim text sděluje, a přednést je ostatním skupinám.

Metodou skládankového učení si celá třída zafixuje nejdůležitější události o Letu číslo 19.

Možné rozdělení: Skupina 1 – šest odstavců, skupina č. 2 – pět, skupina č. 3 – čtyři, skupina č. 4 – tři, skupina č. 5 – čtyři (menší počet odstavců lze přiřadit skupině, ve které se nachází žáci s individuálním vzdělávacím plánem)

3) Učitel skupinám rozdá mapku, která znázorňuje oblast bermudského trojúhelníku (obrázky včetně relevantních odkazů jsou v přiložené metodice).

Zadáním pro skupiny je zakreslení do slepé mapy. K této aktivitě můžou využít informací z textu.

a) názvy bodů, které bermudský trojúhelník vytyčují

b) název oceánu, ve kterém se bermudský trojúhelník nachází

c) vyznačte trasu Letu číslo 19

4) V této aktivitě učitel seznámí žáky s dalšími záhadnými zmizeními v oblasti bermudského trojúhelníku. Využije k tomu karty s názvy a fotografie. Úkolem žáků je vytvořit správné dvojice.

Poznámka pro učitele:

1918 – Na trase z Berbadosu do Baltimoru zmizela americká nákladní loď Cyclops s 309 lidmi na palubě.

1948 – Beze stopy zmizelo dopravní letadlo Star Tiger společnosti British South American Airways na lince z Azorských ostrovů na Bermudy. Na palubě bylo 25 cestujících a 6 členů posádky.

5) Závěrem může být diskuse o předtuše desátníka Alana Kosnara.

Doporučení:

Další záhadná zmizení naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy nad bermudským trojúhelníkem zmizelo šest letadel z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/636269/den-kdy-nad-bermudskym-trojuhelnikem-zmizelo-sest-letadel-5-prosinec včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
530.27 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Třetinová

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
28. 12. 2015, 16:33
 Není mně úplně jasný záměr aktivity popisované v tomto článku: žáci mají nakonec získat a odnést si z uvedené aktvity představu, že skutečně existují nějaké záhady v souvislosti s tzv. bermudským trojúhelníkem? Ano, je pravdou, že oblast bermudského trojúhelníku získala (hlavně díky tzv. záhadologům) pověst oblasti, v níž údajně má nastávat výrazně vyšší výskyt nevysvětlitelných mizení lodí či letadel nebo nálezů lodí bez posádek (aniž by tyto posádky měly nějaký zjevný důvod plavidla opustit).  Relevantní oficiální instituce (např. státní orgány, vědecké instituce či pojišťovny) ovšem nikdy nic takového nepotvrdily a především nejsou k dispozici  žádné objektivní statistiky, které by potvrzovaly v této oblasti nějaký zvýšený počet neobvyklých či nevysvětlených nehod nebo jiných událostí. Bude i toto žákům sděleno?  

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Mezioborove presahy:

  • Základní vzdělávání
  • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

mapa bermudského trojúhelníku, sada fotografií (viz Postup – bod č. 4), papír tužka, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 308)