Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Finanční Matematika pro všechny II.
Odborný článek

Finanční Matematika pro všechny II.

15. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Eva Zelendová
Spoluautor
Mgr. Jana Plíšková

Anotace

Článek představuje tři příklady dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti na základních a středních školách.

Jak již bylo uvedeno v článku Finanční matematika pro všechny, který byl na Metodickém portálu www.rvp.cz zveřejněn před rokem, je projekt Matematika pro všechny Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnosti učitelů matematiky (SUMA) zaměřen na potřeby žáků základních a středních škol (převážně těch, kteří v matematice dosahují slabších výsledků, případně nemají matematiku příliš v oblibě). Na webových stránkách projektu http://home.pf.jcu.cz/~math4all/ jsou zveřejněny aktivity/úlohy, které mohou žáky zaujmout svou tematikou i možnostmi řešení.

V rámci projektu byla pozornost věnována i rozvoji finanční gramotnosti, která je s matematikou neoddělitelně spjata. Se souhlasem hlavního řešitele projektu doc. Eduarda Fuchse jsme vybrali další tři aktivity, které rozvíjejí finanční gramotnost na základní škole. Pro potřeby příkladů dobré praxe byly aktivity upraveny a předány učitelům matematiky a společenských věd z praxe k posouzení a ověření ve výuce. Postřehy z pilotáže připravila členka Odborné skupiny pro podporu finanční gramotnosti NÚV Mgr. I. Brožová a dlouholetá spolupracovnice NÚV Mgr. Jana Plíšková.

Ověřené příklady dobré praxe jsou podrobně zpracovány v přílohách tohoto článku. U každé aktivity je uveden:

  • autor námětu,
  • zařazení dle Standardu finanční gramotnosti pro základní nebo střední školu,
  • předpokládané znalosti z matematiky,
  • zadání aktivity,
  • možný postup řešení s metodickými poznámkami,
  • postřehy z pilotáže.

V následující tabulce uvádíme přehled vybraných aktivit pro žáky druhého stupně základní školy a jejich zařazení k tématům dle Standardu finanční gramotnosti.

 

Název aktivity

 

Téma

Zařazení dle Standardu FG

Odkaz na stránky projektu Matematiky pro všechny

1

Šetříš – šetříme

Spotřeba vody v rodině

Hospodaření domácnosti

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/download/M_uloha_1307_SU.pdf

2

Inzerát

 

Výpočty k určení serióznosti půjčky

Finanční produkty

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=30

3

Cena nákupu

 

Zaokrouhlování cen při nákupu

Peníze

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=1024

Všechny aktivity byly jak učiteli, tak žáky při pilotáži přijaty kladně. Velkou motivací žáků při řešení úkolů bylo zřejmé spojení aktivit s praxí.

Chyby, kterých se žáci při výpočtu dopouštěli, často vznikaly nedůsledným čtením zadání. S matematickými výpočty neměla nadpoloviční většina žáků zásadní problémy. Při řešení úloh byl patrný vliv zkušeností žáků s řešením problémů a se situacemi běžného života v závislosti na věku.

Další podrobnosti k předkládaným aktivitám naleznete v připojených přílohách.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
447.27 kB
Dokument
Cena nákupu
docx
17.58 kB
Dokument
Inzerát
docx
20.51 kB
Dokument
Šetříš, šetříme
docx
17.58 kB
Dokument
Šetříš, šetříme – PL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Finanční matematika pro všechny.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku: