Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy padla berlínská zeď
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy padla berlínská zeď

24. 11. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni se situací v Německu po druhé světové válce. Mírně provokující název lekce má být nejen mediálně přitažlivým, ale také komplikujícím relativně jasně a spořádaně koncipovanou lekci. Žákům je dána možnost k zamyšlení nad významem zdí současného i minulého světa a učiteli nabízí prostředky pro zjištění oblastí, se kterými si žáci téma zdí spojují. Lekce pracuje s myšlenkovou mapou a dává žákům možnost ověřit si její užitečnost i v kontextu poznatkových lekcí. Žáci by také měli ocenit její přínos pro kvalitnější sledování filmového dokumentu.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni popsat významné mezníky dějin poválečného Německa,
  • jsou schopni objasnit bipolární rozdělení a vidění poválečného světa,
  • jsou schopni ocenit aktivity, které vedly k pádu berlínské zdi,
  • jsou schopni strukturovat zadané téma do myšlenkové mapy a této mapy využít k prezentaci tématu,
  • se zamýšlejí nad omezeními objektivity i u tzv. dokumentárního filmu.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Kontrola domácího zadání. Jak byl důvěryhodný dokument? Muselo se Německo po válce rozdělit – argumentujte. Diskuse je učitelem „uměle“ polarizována: http://www.stream.cz/slavnedny/10002823-den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven

2) Práce s pracovním listem: učitel nechá žáky vypracovat úkoly I. b–d. Zhruba po šesti minutách vyzve žáky k diskusi nad jednotlivými tématy, v optimálním případě úkoly b, c vizualizuje pomocí promítání pro celou třídu. Učitelova role by měla být čistě moderační, nevysvětluje, nekomentuje, povzbuzuje žáky ke sdělování jejich názorů a postojů. Diskuse by měla být spíše otevřená a povzbuzující.

3) Před sledováním filmu – učitelova přednáška na základě následující osnovy: Německo po válce, zóny, rozdělení Německa, situace v NDR – 1953, emigrace, stavba zdi, útěky, 1989 (bizónie, růže, hlasování nohama, 484 strážních psů, králíci, ...). Lze využít informací z následujícího textu.

4) Žáci doplňují do myšlenkové mapy informace o berlínské zdi – (doporučuji pracovat s publikací SD).

5) Společné sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

6) Žáci zpracovávají zadání III. a – Společná diskuse.

7) Žáci zpracovávají zadání III. b – Skupinová diskuse.

8) Společná diskuse.

9) Žáci formulují vlastní stanoviska k následným otázkám:

a) Budoval(a) jsem ji…

b) Díval(a) jsem se přes ni…

c) Psal(a) jsem na ni…

d) Boural(a) jsem ji…

10) V optimální případě následuje cesta do Berlína a reálná prohlídka míst spjatých s dějinami berlínské zdi. V méně optimálním případě návštěva tábora Vojna u Příbrami, kde je jeden blok zdi vystaven jako exponát. V nejméně optimálním případě virtuální prohlídka zdi na internetu.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná nad úkolem 10. (IV. z pracovního listu). V reflexi je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory (domněnky) a své postoje obecně. Diskuse v optimálním případě směřuje k obecnějším tématům a přesahuje rámec úzce vymezeného pojetí dějepisného učiva – berlínská zeď.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele: Z rozsáhlé literatury a internetových adres doporučujeme následující:

Z cizojazyčné literatury je inspirativním především text: Hans-Hermann Hertle, Die Berliner Mauer / The Berlin Wall. Bonn 2009 (v němčině i angličtině). Text je dostupný i na webu.

Pracovní listy: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/757577

http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1092026

videa: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1817142

fotografie: http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/659901

Posloužil jako základ pro následující shrnutí (vyšlo původně jako součást manuálu Německo ve víru 20. století o. s. Pant.)

Autor textu J. Märc je pro potřeby tohoto pracovního listu upravil (viz metodika pro učitele).

Doporučení

Podrobnosti o slavném koncertu Bruce Springsteena naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy padla berlínská zeď z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/529622/den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
530.27 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
308.59 kB
PDF
Pracovní list pro SŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování

Mezioborove presahy:

  • Gymnázium
  • Fyzika

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 280)