Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu

19. 11. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Cílem aktivity je seznámit žáky s počátky dobývání vesmíru a s prvními astronauty, totiž se zvířaty. Zabývá se rolí výzkumu vesmíru v období studené války, především etickými problémy spojenými s pokusy na zvířatech.

Cíl

Žáci:

  • se seznámí s počátky výzkumu vesmíru a rolí prvních živých bytostí na oběžné dráze,
  • chápou komplikovaný mravní rozměr využívání zvířat ve vědeckém výzkumu.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

1) Pustíme video a nebo rozdáme text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

2) Po projekci se žáci rozdělí do dvojic. Každá má deset minut na to, aby uvedla alespoň tři argumenty pro a tři proti využívání zvířat při výzkumu vesmíru.

3) Argumenty v heslech napíší na tabuli (většina se bude nejspíš opakovat), ve společné diskuzi vybere třída z každé skupiny tři nejzávažnější.

4) Rozdáme pracovní list s otázkami na doma: Ve kterých dalších oblastech vědeckého výzkumu jsou využívána pokusná zvířata? Znáte nějaké organizace, které se zabývají bojem za práva zvířat? Najděte na internetu logo, které označuje kosmetický výrobek, který nebyl testován na zvířatech.

5) V následující hodině společně probereme jednotlivé odpovědi.

Doporučení:

Seznam nejslavnějších psů sovětského vesmírného programu naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy první živý tvor vyletěl na oběžnou dráhu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/625431/den-kdy-prvni-zivy-tvor-vyletel-na-obeznou-drahu-3-listopad včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
342.77 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
199.22 kB
PDF
Pracovní list pro ZŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, text k videu, přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 274)