Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy zavraždili Kennedyho
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy zavraždili Kennedyho

16. 11. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s průběhem atentátu na Johna Kennedyho a také jeho bratra Roberta. A především s otazníky, které jejich zavraždění vyvolalo. Během lekce zvažují možné důvody vedoucí k zavraždění JFK (studená válka, berlínská zeď, karibská krize, otázka Izraele, pronikání komunismu do Latinské Ameriky, mafie, rasismus v USA, kosmický program) a posléze je porovnávají s důvody, které vedly k zavraždění Roberta. Zamýšlejí se nad zobrazovaným tématem v historické souvislosti, získávají informace z filmového média. Uvědomují si, jakým způsobem zachází film s fakty a které faktory omezují jeho hodnověrnost.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni zařadit významné atentáty na prezidenty USA do kontextu historického vývoje,
  • jsou schopni objasnit problémy, které se kolem atentátu na JFK objevují,
  • jsou schopni navrhovat a obhajovat hypotézy dějinných procesů, které ovlivňovaly USA v 60. letech, a zároveň objasňovat, proč se některé z nich uplatňují ještě v současnosti,
  • se zamýšlejí nad omezením objektivity i u tzv. dokumentárního filmu.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel napíše, zobrazí, rozdá, ... otázku: Jak se jmenuje současný prezident USA a kdo by mohl mít „hypotetický“ zájem na jeho zavraždění? Žáci by se měli dostat k výsledku Obama. Tři žáci posléze střídavě zapisují na tabuli návrhy hypotéz. Učitel nekomentuje, jen u zajímavých a aktuálních podnětů žádá navrhovatele o podrobnější vysvětlení.

2) Žáci vypracovávají úkol I.b. Čtou medailonky a nejprve ve dvojicích a posléze ve čtveřicích objasňují historické souvislosti atentátů. Například – jak souvisí Lincolnova smrt s občanskou válkou v USA?

Abraham Lincoln (15. dubna 1865), původně právník, ale vykonával také lecjaká jiná povolání (tesař, pošťák), byl 16. prezidentem USA v letech 1861–1865 a prvním prezidentem z řad Republikánské strany. Jeho zvolení vedlo k vypuknutí občanské války v USA. Za americké občanské války vedl severní státy. Krátce po kapitulaci Jihu v roce 1864 byl znovu zvolen prezidentem. V dubnu 1865 jej v divadle smrtelně zranil jižanský fanatik.

James Abram Garfield (19. září 1881) ze státu Ohio byl zvolen 20. prezidentem Spojených států. Ve funkci prezidenta strávil pouhých šest měsíců a 15 dnů. Ačkoliv nebyl voják, byl profesorem klasických jazyků, dokázal po vypuknutí občanské války jako dobrovolník zorganizovat pěší pluk vojsk Unie. V těžkých bitvách to dotáhl až na generála. Po atentátu (byl zasažen dvěma ranami z revolveru) poměrně dlouho zápasil o život, nakonec podlehl infekci. Atentátníkem byl právník, který podporoval druhé křídlo republikánů.

William McKinley (14. září 1901) byl 25. prezident Spojených států. Podobně jako Garfield i McKinley pocházel ze státu Ohio, kde působil jako advokát a čtyři roky byl guvernérem. Jako dobrovolník se rovněž zúčastnil občanské války, vyznamenal se v celé řadě bitev a skončil v hodnosti majora. V listopadu 1896 vyhrál prezidentské volby za Republikánskou stranu a v roce 1900 tento úspěch zopakoval. Byl zavražděn anarchistou a v úřadu ho nahradil Theodore Roosevelt.

John Fitzgerald Kennedy (22. listopadu 1963) byl 35. prezidentem USA v letech 1961–1963. Syn z milionářské rodiny irského původu, absolvent dvou univerzit (Harvard a Londýn). Hrdina z bojů v Pacifiku za 2. světové války, jenž po dlouhé plavbě v moři sám zachránil těžce raněného námořníka. A konečně nejmladší prezident v dějinách USA, člen Demokratické strany, katolík. Zavražděn byl během návštěvy v texaském Dallasu dne 22. listopadu 1963.

Podle Ivana Brože (upraveno – http://21stoleti.cz/blog/2007/02/19/zahady-atentatu-naprezidenty-usa-obeti-fanatiku-nebo-spiknuti/).

3) Na základě domácího zadání žáci předkládají konkrétnější hypotézy k zavraždění Kennedyho – I.c a doplňují do myšlenkové mapy (myšlenkové mapy jsou součástí metodiky ke stažení).

4) Společné sledování filmu nebo se přečte text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

5) Žáci vypracovávají zadání III.b podle pracovního listu. Které hypotézy byly potvrzeny klipem? Společná diskuse.

6) Žáci si ve dvojicích zpracovávají zadání III. c. Které okolnosti atentátu a jeho vyšetřování považujete za podezřelé? Společná diskuse.

7) Žáci ve čtveřicích zpracovávají zadání III. d. Kterým částem dokumentu naprosto věříte a které považujete za problematické? Společná diskuse.

8) Individuální doplnění tabulky. Po vyplnění učitel postupně vyzývá různé žáky k přečtení svých zápisků. Komentáře činí jen ostatní žáci.

9) Sledování filmu (pokud se učitel rozhodne věnovat více prostoru diskusím a pokud si tyto uchovávají potenciál, je vhodné 9. až 11. úkol přesunout za domácí zadání). Osvědčilo se pustit i celý díl o atentátu na JFK, respektive vybranou část opakovaně, a to zejména vzhledem k úkolu z bodu 7 – III. d – z pracovního listu.

10) Žáci individuálně doplňují tabulku z úlohy 8.

11) Žáci formulují vlastní stanoviska k následným otázkám: Může atentát na prezidenta změnit USA, svět? Může atentát změnit USA? Může atentát změnit svět?

Reflexe

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 11. (IV. z pracovního listu), ve kterém je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory (domněnky) a své postoje k násilí obecně. Diskuse v optimálním případě směřuje k obecnějším tématům a přesahuje rámec úzce vymezeného pojetí dějepisného učiva – role násilí v dějinách, zdařené i nezdařené atentáty a jejich následky, otázka trestu, se zvláštním zřetelem k trestu smrti apod. Vhodné pro obecnější charakter aktivity by bylo rovněž téma o možnosti zjistit pravdu a nalézt skutečné viníky, o manipulaci s důkazy, o konspiraci atd.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele: Tabulka atentátů na prezidenty USA (tabulka k dispozici v metodice ke stažení)

http://21stoleti.cz/blog/2007/02/19/zahady-atentatu-na-prezidenty-usa-obeti-fanatiku-nebospiknuti/

http://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy

Doporučení:

Životopis JFK naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy zavraždili Kennedyho z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/534201/den-kdy-zavrazdili-kennedyho-22-listopad včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
475.59 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
279.3 kB
PDF
Pracovní list pro SŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování

Mezioborove presahy:

  • Odborné vzdělávání
  • 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 294)