Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků na USA
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků na USA

16. 9. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci prostřednictvím aktivity řeší problematiku mediálního obrazu tvořeného kolem významných událostí, zároveň žáci jsou nuceni přemýšlet nad tím, dle jakého klíče si vybírají informace, jak si je ověřují, kdo je v tomhle směru pro ně největší autoritou.

Cíl

Žáci:

  • objasňují roli médií v dané problematice,
  • rozpoznávají manipulační techniky obrazového i tištěného materiálu,
  • objasňují, jakým způsobem si vybírají informace, kterým následně jsou ochotni uvěřit.

Délka:

45 minut

Postup:

  1. Učitel vytvoří na tabuli na základě žákovských příspěvků myšlenkovou mapu s pojmem Dvojčata.
  2. Učitel promítne video.
  3. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Nejasnosti vysvětlíme.
  4. Učitel vznese otázku, které informace byly pro žáky nové? Co je nejvíce překvapilo? Jaké emoce v nich video vyvolává? A čím?
  5. Učitel rozdá nakopírovaný pracovní list. Žáci mají za úkol napsat o promítané události dvěma způsoby. V rámci prvního postupu se snaží o dané katastrofě informovat co nejvíce skandálním, bulvárním stylem (vyvolat emoce, rozhořčení, dojetí), podruhé událost popíší co nejseriózněji (věcně informovat). Sami posléze představují, jakých jazykových prostředků využívali k dosažení jednotlivých zadání. Z pracovního listu vybírají doprovodné fotografie k daným článkům, svůj výběr odůvodňují.
  6. Žáci prezentují své práce, ostatní spolužáci odhalují postupy, které využívali pro dosažení jednotlivých cílů, co neobjeví, odkryje autor. Následuje diskuze.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze. Učitel by neměl nutit žáky jasně určit, které teorii věří. Spíš by se diskuze měla zaobírat tím, jak a proč s námi manipuluje mediální prezentace dané události, téma vztahu politiky a médií, médií a čtenáře (masy čtenářů). Mediální obraz je vždy tvořen někým, kdo sleduje určité zájmy, neměl by být vnímán jako objektivní pravda. Aktivitu na téma terorismus jako fenomén naleznete v rámci lekce Nejhorší letecká katastrofa.

Doporučení:

Přehled o nejhorších teroristických útocích v dějinách a doprovodné fotografie naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari.


Kapitolu Den teroristických útoků na USA z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
357.42 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papír a tužka, text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 226), internet, pracovní list