Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začal festival ve Woodstocku
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začal festival ve Woodstocku

3. 9. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci si sami vyzkouší postup přípravy festivalů i jiných kulturních akcí. Získají přehled o možnostech občanské participace, která přispívá k rozvoji v oblasti kultury, a to nejen v místech jejich bydliště.

Cíl

Žáci:

 • připraví kulturní akci pro své spolužáky;
 • vyzkouší si propracovat jednotlivé body přípravy festivalu;
 • zjistí možnosti pořádání hudebních akcí v místě školy a v místě bydliště.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.
 2. Žáci se rozdělí do skupin po třech.
 3. Do každé skupiny učitel rozdá jeden pracovní list. Žáci mají za úkol společně zorganizovat fiktivní hudební festival dle svého výběru a přání. Rozdělí si jednotlivé úkoly v rámci pracovního listu, aby proces přípravy co nejvíce urychlili.
 4. Žáci společně s učitelem prochází jednotlivé body. Učitel je upozorňuje na případné opomenutí (viz poznámky pro učitele).
 5. Za domácí úkol mají žáci zjistit možnosti pořádaní kulturních akcí v místě svého bydliště.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou diskuze nad jednotlivými body pracovního listu. Učitel společně s žáky doplňuje, co jednotlivci případné skupiny opomněly. Po celou dobu klade důraz na možnost něco podobného uspořádat v rámci školy či bydliště žáků.

Doporučení:

Důvody, proč někteří interpreti na Woodstock nedorazili, naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy začal festival ve Woodstocku z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/751078/den-kdy-zacal-festival-ve-woodstocku-15-srpen včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
458.98 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku včetně pracovního listu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace
 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory