Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy člověk vstoupil na Měsíc
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy člověk vstoupil na Měsíc

5. 8. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Aktivita se soustřeďuje na čtení s porozuměním a připomíná Petra Ginze, chlapce z terezínského ghetta a autora jedné z nejslavnějších kreseb s tématem Měsíce.

Cíl

Žáci:

 • porozumí významu textu;
 • umí vyhledávat v internetových zdrojích a získané informace stručně a přehledně zpracovat;
 • seznámí se s tragickým příběhem Petra Ginze i jeho kresby.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Pustíme film nebo přečteme text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii plus přečteme mezníky v dobývání kosmu v 60. letech (SD).
 2. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., jimž nerozumí. Pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.
 3. Vyzveme žáky, aby se pokusili v cca 20 minutách napsat fiktivní palubní deník posádky Apolla 11 od chvíle vstupu na oběžnou dráhu Měsíce až po přistání na Zemi. Zdůrazníme, že důležité jsou i osobní pocity. Není nutné, aby byl deník smrtelně vážný, z tématu si mohou dělat legraci.
 4. Vybereme několik žáků, aby své práce přečetli.
 5. Na závěr hodiny zadáme domácí práci – pracovní list s fotografiemi Petra Ginze a jeho kresby měsíčního povrchu. Žáci mají za úkol vyhledat informace o osudu Petra Ginze i jeho kresby a následně je zpracovat do podoby prezentace, kterou elektronicky pošlou učiteli.
 6. Vybereme nejzdařilejší prezentace a necháme je jejich autory předvést ostatním.
 7. Texty vyvěsíme na nástěnku, na třídní FB apod., nejzdařilejší – pokud budou autoři souhlasit – přečteme nahlas.

Doporučení:

Mezníky v dobývání kosmu v 60. letech naleznete knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

(Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/695275/den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic-21-cervenec)


Kapitolu Den, kdy člověk vstoupil na měsíc z cyklu Slavné dny pro gymnaziální vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/695275/den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic-21-cervenec včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
333.01 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, text k videu z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 186), přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart