Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vybuchl Černobyl
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy vybuchl Černobyl

23. 4. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Od černobylské tragédie právě dnes uplynulo čtvrtstoletí. Nebezpečí jaderné energie je ovšem letos mnohem aktuálnější než v minulých letech kvůli událostem z Japonska. Píše se, že havárie elektrárny Fukušima zamořila okolí radiací zhruba 9krát nižší než tomu bylo v Černobylu (a také zde zatím nejsou žádné oběti na životech). Ale u jaderných úniků se účty skládají až v horizontu let, či spíše desetiletí.

Cíle:

Žáci:

 • chápou vzpomínky pamětníků jako specifický typ historického pramene,
 • chápou roli médií jako zdroje informací i prostředku manipulace, 
 • porozumí významu moderních technologií (Internet, Twitter) v mediálním světě 21. století.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Žákům zadáme domácí úkol: „Podívejte se se svými rodiči nebo prarodiči na video o havárii jaderné elektrárny v Černobylu a zeptejte se jich, odkud v roce 1986 čerpali podrobnější informace o této události. Jejich vzpomínky shrňte do krátkého (max. 100 slov) textu.“ Žákům dáme k dispozici nejen příslušný link, ale také text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.
 2. Následující hodinu se ujistíme, že žáci porozuměli obsahu videa, resp. textu, a napíšeme na tabuli tři základní varianty:
 • Neměli žádné informace
 • Měli informace z oficiálních zdrojů (Československá televize, Rudé právo apod.)
 • Měli informace ze zahraničního vysílání (západoněmecká a rakouská televize, Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky apod.)
 • Vyzveme žáky, aby označili variantu, kterou se dozvěděli v rodině, a počet hlasů přečteme. Je nanejvýš pravděpodobné, že bod č. 2 zatrhne minimum žáků.
 • Necháme přečíst podle svého uvážení některé záznamy vzpomínek a položíme otázku, co vedlo Sovětský Svaz i komunistické Československo k zatajování informací o ohrožení zdraví před vlastními občany.
 • Domácí úkol, lze realizovat i v hodině, pokud máte k dispozici Internet.
  • Prohlédněte si titulní stránky deníku Rudé právo od 27. 4. do 7. 5. 1986 a vypište všechny titulky. Kterým tématům je věnována hlavní pozornost? Kdy se poprvé na titulní stránce objevuje informace o havárii?
  • Úkol na doma, popřípadě je možné napsat úvahu i v hodině (dle času): „Bylo by možné i dnes několik dnů po katastrofě tajit před vlastními občany i cizinou základní fakta? Jakou roli by nejspíš sehrál Internet nebo Twitter?“ (krátký úvahový text o maximálně 300 slovech). Následující hodinu vyzveme dobrovolníky, aby své texty přečetli nahlas, případně je vyvěsíme na nástěnku nebo umístíme na třídní FB.
 • Na aktivitu je možné navázat diskuzí o míře svobody na internetu, o jeho spolehlivosti i o možnostech internet kontrolovat, nebo dokonce jeho využití omezovat.
 • Doporučení:

  Podstatné informace o osudu černobylské elektrárny naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


  Kapitolu Den, kdy vybuchl Černobyl z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/579084/den-kdy-vybuchl-cernobyl-26-duben včetně příloh.

  Soubory materiálu
  Typ
   
  Název
   
  pdf
  349.61 kB
  PDF
  Metodika pro učitele k tisku
  pdf
  261.72 kB
  PDF
  Pracovní list pro SŠ

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Monika Stehlíková

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Zařazení do seriálu:

  Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
  Ostatní články seriálu:

  Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu

  Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Mediální výchova

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová, Individuální

  Organizace prostorová:

  Školní třída

  Nutné pomůcky:

  text k videu, přístup k Internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 106)