Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala bitva u Verdunu
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začala bitva u Verdunu

3. 3. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Jana Třetinová

Anotace

Aktivita Bitva u Verdunu slouží k upevnění znalostí žáků o období první světové války, konkrétně západní fronty. Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí význam bitvy u Verdunu jako jedné z nejdelší a nejkrvavější bitvy počátku 20. století. Při aktivitě zdokonalují svou schopnost práce s textem – vyhledávání a třídění informací. Při následných diskusích formulují své postoje, zlepšují kvalitu argumentace pro svoje názory. Práce s fotografií rozvíjí jejich tvůrčí myšlení. Součástí aktivity je také cvičení matematické gramotnosti.

Cíle:

Žáci:

  • znají základní historické události období první světové války
  • orientují se v rozdělení válčících stran
  • stručně převypráví průběh bitvy u Verdunu
  • vysvětlí pojem zákopová válka

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel rozdělí žáky do skupin po třech  až pěti žácích. Každé skupině rozdá kartu se základními údaji k Verdunské bitvě. Úkolem žáků bude doplnit chybějící údaje do karty.

Bitva u Verdunu se odehrála během __________________________války v roce _________. Odehrávala se na frontě _________________, na území státu ___________________. _____________ napadli systém opevnění kolem města Verdun. Taktika války na této frontě se změnila z manévrovací na poziční neboli ________________. Zpočátku bitvy o Verdun se systému pevností zmocnili ______________, po deseti měsících je _____________ vybojovali zpět. Výsledkem této bitvy není tedy územní zisk, ale bohužel obrovské číslo mrtvých.

2) Učitel žákům pustí video, rozdá text knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“. Žáci díky textu / videu kartu doplní, případně informace opraví.

3) Žáci ve skupinách vysvětlí rozdíl mezi manévrovací a zákopovou válkou. Následnou diskusí celé třídy vytvoří definice těchto pojmů.

4) Učitel rozdá žákům sérii fotografií vztahujících se k bitvě u Verdunu. Zadáním pro žáky je popsat, co fotografie zachycuje a vymyslet název jednotlivých fotografií. Součástí aktivity je výstup se svými náměty a následná diskuse.
(fotografie naleznete v příloze)

5) Pokračuje práce individuální, každý žák pracuje samostatně. Zadání vypadá takto:

a) Vysvětlete význam synonym pro bitvu u Verdunu: verdunské mlýnky na maso, střílí se jak u Verdunu.

b) Vysvětlete souvislost pojmenování měsíční krajina s oblastí kolem pevnosti Verdun.

c) V textu se objevuje cizí slovo proviant, pokuste se jej objasnit.

d) Bitva u Verdunu trvala od 21. 2. do 16. 12. 1916. Vyhledejte v textu maximální i konzervativní odhad o počtu mrtvých během bitvy. Rozdíl maximálního počtu a konzervativního počtu berte jako výchozí počet pro naše další počítání. Určete následně z něj, kolik v této bitvě padlo průměrně za den mužů?

6) Přečtěte si dopis, který byl nalezen v zákopu u Verdunu. Pisatel už jej nestačil odeslat…

„Drahá matko, překročili jsme les. Je to hrůza, jeden trychtýř vedle druhého, v každém leželi tři nebo čtyři mrtví, Francouzi i Němci, jeden přes druhého. Jsou tady mrtví z října, pod nimi ti, co zemřeli v červnu, a pak už jen holé kostry těch březnových. Někteří ještě vypadají, jako by spali, modré a šedé uniformy jsou dnes nazelenalé. Nacházíme kusy těl, jsou téměř jako stromy, které tady nemají ani koruny, ani větve. Střely je roztrhaly až ke kořenům. Je tady pusto a ticho. Obrovský hřbitov lidí. Přeskakujeme mrtvé, bojíme se jich. Zítra jdeme do útoku. Modli se za mne.“

Ukázka z knihy Yvette Heřtové: Zákopová válka, Praha 1983, str. 173

Pokuste se napsat krátkou reportáž o bitvě u Verdunu za podmínky, že použijete tyto pojmy: zákop, pevnost Verdun, hlad, hrdost, kulomet, smrt.

Doporučení:

Dopis francouzského vojáka z Bitvy u Vedrunu naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy začala bitva u Verdunu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/10001576/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
742.19 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Třetinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karta se základními údaji (Viz. Postup – bod č. 1), sada fotografií (Viz. Postup - bod č. 4), papír, tužka, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 50)