Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Brouci - ikona popkultury
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Brouci - ikona popkultury

2. 2. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci se prostřednictvím aktivity seznamují s problematikou slávy, uvědomují si její negativa, debatují o změně medii prezentovaných hodnot, kdy většinu populace zajímají spíše skandály známých osobností nežli jejich samotné umění. Vznik popkultury úzce souvisí s rozvojem hromadných sdělovacích prostředků a popkultura prostupuje každodenním životem společnosti. Žáci by se měli zamyslet nad tím, kam vede skutečnost, že masová media se začala přizpůsobovat nejnižším potřebám svých spotřebitelů.

1) Učitel rozdá / promítne pracovní list.

2) Následně učitel pracuje s fenoménem slávy / ocenění / popularity.

 • Co znamená být populární?
 • Pokud chci být populární co nejvíce, na co se musím zaměřit? Čemu se musím přizpůsobit?
 • Za jakých okolností může být sláva zatěžující?
 • Pokud je někdo populární, jaký druh informací se o něm nejčastěji dozvídáme?

3) Učitel žákům pustí video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

Učitel má doprovodné otázky k videu: Proč přestali členové skupiny Beatles koncertovat? Co je to trend? Jak se stává z celebrity idol / popstar?

4) Učitel společně s žáky odpovídá formou diskuze na nastolené otázky. Společně si také definují znaky populární kultury.

5) Žáci se vrátí k pracovnímu listu a mají za úkol napsat veškeré informace, které mají o lidech na obrázku. Navazuje diskuze pod vedením učitele na téma, o jaký typ (bulvární x seriozní) informace se jedná.

7) Proběhne závěrečné shrnutí - viz reflexe.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
452.15 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
247.07 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • fungování a vliv médií ve společnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Internet, pracovní list, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 32)