Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Češka americkou ministryní zahraničí
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Češka americkou ministryní zahraničí

10. 2. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jana Třetinová

Anotace

Svým životním příběhem může být Madeleine Albrightová vzorem pro mladé lidi a její příběh může naučit hrdosti. V rámci vzdělávací aktivity Češka americkou ministryní zahraničí se žáci seznamují s touto významnou osobností a jejím kariérním úspěchem.

Cíl

Žáci:

 • zdokonalují se ve čtenářské gramotnosti,
 • seznamují se s osobností Madeleine Albrightové,
 • upevňují si jazykové dovednosti.

Délka:

45 minut

1) Učitel společnou diskusí nad významnými a úspěšnými osobnostmi z České republiky či Československa, kteří se proslavili v zahraničí, přivede žáky k osobnosti Madeleine Albrightové. Žáci se pokusí metodou brainstormingu dát co nejvíce informací k její osobě.

2) Poté učitel žákům pustí video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

3) Nyní se žáci rozdělí do skupin po třech až čtyřech členech. Jejich úkolem bude na základě zhlédnutí videa či textu z publikace sestavit medailonek Madeleine Albrightové. Od vyučujícího dostanou vytištěné schéma pyramidy (viz metodika pro učitele v příloze) či jim je promítnuto na interaktivní tabuli, dále k této činnosti obdrží kartičky s pojmy či fotografiemi. Nápovědou pro žáky by při se stavování kartiček mohlo být to, že vrchol pyramidy je vrcholem politické kariéry M. Albrightové.

4) Poté učitel rozdá žákům sadu fotografií, zachycující Madeleine Albrightovou s významnými osobnostmi světové politiky (viz metodika pro učitele v příloze). Úkolem žáků bude určit známé osobnosti a zkusit odhadnout, při jakých jednáních, akcích mohly fotografie vzniknout.

5) Učitel žákům promítne animovaný obrázek nebo ho žákům nakopíruje do skupin (viz metodika pro učitele v příloze). Žáci mají za úkol za pomoci slovníku přeložit krátký článek z anglického jazyka do češtiny.

6) Poté učitel pokládá otázky žákům:

a) Kdy bylo uzákoněno volební právo žen v českých zemích?

b) Figurují nebo figurovaly ve vysoké české politice ženy? Pokud ano, jak se jmenují a na jakých postech pracují či pracovaly?

c) Dokážete jmenovat současné vysoké evropské či světové političky?

7) Žáci se seznámí s textem z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“, kapitola „Důležité momenty Madeleine Albrightové ve funkci ministryně zahraničí“. Na základě přečtení textu a získaných informací při celé aktivitě se pokusí žáci ve skupinách o reflexi. Reflexi provedou metodou tzv. T–grafu[1]. Poté svá tvrzení skupiny přednesou celé třídě a dojde k reflexi formou shrnutí.

Reflexe

Reflexe proběhne formou diskuze na závěr a metodou T–grafu.


[1] Metoda k ujasnění si postojů k dané otázce. Třídění protichůdných argumentů a názorů. Rozdělíme si papír na dva sloupce. Do levého sepíšeme všechny klady a do pravého všechny zápory, které nás napadnou k danému problému.

Kapitolu Češka americkou ministryní zahraničí z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/549863/den-kdy-se-ceska-stala-prvni-ministryni-zahranici-usa-23-leden včetně přílohy.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
790.04 kB
PDF
Metodika pro učitele včetně pracovních materiálů a fotografií

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Třetinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

schéma pyramidy, karty s pojmy, fotografie, slovník (ČESKO-ANGLICKÝ), papír, tužka, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 26)