Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Jan Palach
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Jan Palach

4. 2. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Aktivita je zaměřena na komplikovaný mravní rozměr Palachova činu a na jeho analogii s dalšími protesty proti okupaci Československa v roce 1968.

Cíl

Žáci:

 • chápou komplikovanost Palachovy volby,
 • se seznámí s dalšími osobnostmi protestujícími proti okupaci Československa v roce 1968,
 • zaujmou vlastní vyargumentovaný postoj k Palachovu činu.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

1) Pustíme film nebo si přečteme text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

2) Rozdáme text a do skupin (ideálně 4 – 5 členů) zadáme úkol: Vymyslete dva argumenty, jimiž byste Palachův čin podpořili, a dva, které jej naopak zpochybňují.

3) Zástupci skupin píší argumenty do dvou sloupců pod sebe. Vybereme z každého sloupce tři nejčastější a vedeme o nich řízenou diskuzi. Nenutíme žáky, aby zaujali vyhraněný postoj, otázku po smyslu necháme otevřenou.

4) Domácí úkol (PL)

a) Vyhledejte doma základní informace o Janu Zajícovi, Ryszardu Siwiecovi a Natálii Gorbaněvské.

b) Napište úvahu, v níž vysvětlíte, co měli všichni společného s Janem Palachem a co si o jejich činech myslíte.

5) V některé z následujících hodin učitel se souhlasem žáků některé práce nechá přečíst nebo je vyvěsí na nástěnku či třídní FB.


Kapitolu Jan Palach z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/547775/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
335.94 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
328.13 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, text k videu z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 20), přístup k Internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart