Odborný článek

Třídní olympiáda

5. 6. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Dagmar Bydžovská

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Tento materiál se zaměřuje na získání znalostí o různých sportovních disciplínách, ve kterých se soutěží na olympiádě. Děti jsou aktivně zapojeny prostřednictvím pohybové aktivity a současně si procvičují své schopnosti v řešení základních matematických operací.

Cíl

Žák si procvičí základní matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) a porovnávání čísel. Současně se seznámí s různými sportovními disciplínami.

Určeno pro 3. ročník – matematika

Motivace (5 minut)

Učitel/ka: Co je to olympiáda? Co se děje na olympiádě? Znáte některé ze sportů, ve kterých se soutěží?

Hlavní část (30 minut)

Děti se rozdělí do skupin po alespoň 6 dětech. Každá absolvuje připravené disciplíny – skok z místa, trojskok a hod pěnovým míčkem. Učitel/ka zapíše výsledky na tabuli.

Děti pak ve svých sešitech provádí základní matematické operace a porovnání čísel, například mezi sebou a spolužákem v lavici, mezi svým výkonem a nejlepšími a nejslabšími výkony.

Závěr (10 minut)

Děti hodnotí své výsledky, vybírají nejzajímavější výsledky. V hodině tělesné výchovy pak mohou znovu vyzkoušet všechny disciplíny a vylepšit své výkony. 


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
44.92 kB
PDF
Třídní olympiáda

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 6. 2013
Aktivita kombinující sportovní výkony s jejich matematickým měřením

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Mezioborove presahy:

  • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

měřící pásmo, papír a tužka na zapisování výsledků