Odborný článek

Mícháme koktejly

29. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Dagmar Bydžovská

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Tento materiál se zaměřuje na seznámení dětí s rčeními o zdraví. Dětem zábavnou formou představuje nejznámější přísloví spojené se zdravým životním stylem.

Cíl

Žák se seznámí se rčeními o zdraví a naučí se je vysvětlit.

Určeno pro 2. a 3. ročník – český jazyk

Motivace (5 minut)

Učitel/ka: Znáte nějaké lidové rčení, které se týká zdraví, nemocí nebo zdravého jídla? Pokud ano, dokážete vysvětlit, co znamená?

Hlavní část (20 – 35 minut)

Učitel/ka dětem rozdá pracovní listy. Děti si slova mohou vystříhat samy nebo je již obdrží rozstříhané. U každého slova řekne učitel/ka, které písmeno si mají vybrat, například ze slova ovoce vyberete druhou hlásku (v). Děti zapisují písmena do připravených pracovních listů. Jakmile je mají všechna zapsána, společně si přečtou vyluštěná rčení a případně opraví chyby. Také si vysvětlí, co jednotlivá rčení znamenají.

Závěr (5 – 10 minut)

Děti se zamyslí, zda znají i další rčení týkající se zdravého životního stylu, zdraví, pohybu nebo stravy.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
86.91 kB
PDF
Mícháme koktejly

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 5. 2013
Aktivita rozvíjející přísloví spjatá se zdravím

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy pro každého žáka, nůžky