Odborný článek

Let´s dance!

28. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Kristýna Vadassová

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Tento materiál se zaměřuje na častý volnočasový pohyb dětí. Jako možnou alternativu tradičních pohybových aktivit nabízí moderní tanec. Děti jsou aktivně zapojeny prostřednictvím výuky základních kroků dvou tanečních stylů.

Cíl

Žák se o přestávkách či po škole věnuje pohybu.

Určeno pro 5. ročník

Motivace (7 minut)

Učitel/ka: Co děláte o přestávce nebo po škole? Věnujete se nějakému pohybu? Pokud ano, co děláte nejčastěji? Je pravděpodobné, že se žáci zmíní o jízdě na kole, běhu, plavání, chůzi, tenisu atd. Pokud někdo začne mluvit o tanci, je vhodné směřovat hovor k jednoduchým tancům, které si může vyzkoušet každý. Jeden takový tanec si mohou ukázat i vyzkoušet.

Učitel/ka dětem pustí video (druhá lekce house dance – krok Jack in the box) – http://www.youtube.com/watch?v=IpwI-p3Lz3Q. Poté rozdá každému komiks s těmito kroky.

Komiksové zpracování tanečního kroku poslouží dětem jako inspirace, neboť budou samy tvořit něco podobného.

Hlavní část (30 minut)

Učitel/ka dětem prostřednictvím videa představí základní kroky dvou jednoduchých tanců. Jeden z tanců je pro dívky, druhý pro hochy.

House dance pro dívky – krok Pas de bourre – http://www.youtube.com/watch?v=IpwI-p3Lz3Q.

Hip hop pro hochy – krok  Happy feet – http://www.youtube.com/watch?v=rjmDu1IGvFw.

Po druhém zhlédnutí videa si mohou dívky i chlapci jednotlivé kroky vyzkoušet přímo ve třídě nebo při hodině tělocviku.

Děti se rozdělí do skupin maximálně po 4 lidech. Důležité je, aby v každé z nich byly jen dívky nebo chlapci. Každá skupina obdrží prázdný papír libovolné velikosti. Úkolem je nakreslit naučené taneční kroky. Nejlepší výtvory mohou být ve třídě vystaveny.

Závěr (8 minut)

Hodnocení výtvorů a výběr nejlepších pro případné umístění na viditelné místo ve třídě.

Na závěr učitel/ka pustí hudbu house dance a hip hop, aby si mohly děti zopakovat kroky (viz předchozí odkazy).


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
708.98 kB
PDF
Let´s dance!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 5. 2013
(Nejen) přestávková aktivita pro podporu pohybu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Mezioborove presahy:

  • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

interaktivní tabule nebo počítač, komiksy popisující taneční kroky, čisté listy papíru pro každou skupinu (v jedné skupině jsou maximálně 4 děti), tužky, pastelky.